University of Oulu

Fighting for the political periphery : the image of the Scottish National Party in The Times and The Scotsman during British general elections in 1970, 1997 and 2010

Saved in:
Author: Lauri, Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505211588
Language: English
Published: Oulu : L. Lauri, 2015
Publish Date: 2015-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alenius, Kari
Rauhala, Marika
Reviewer: Alenius, Kari
Rauhala, Marika
Description:
The research will examine how The Times and The Scotsman newspapers have presented the Scottish National Party, its candidates and ideology, during British General Elections in 1970, 1997 and 2010. The analysis will focus on articles published one week before and one week after the British General Elections in 1970, 1997 and 2010. The lack of historical study of the image of the Scottish National Party in the media makes this particular research subject all the more relevant. The research will provide historical qualitative analysis on the image of the SNP with the help of linguistic tools and methods. The articles will be analysed through discourse analysis, and historical image research will offer a more comprehensive tool for the final synthesis of the analysis. The image of the Scottish National Party remained relatively unchanged in The Times. Throughout the time period, The Times maintained a considerable distance to the party and did not offer a lot of space for the party’s own formulation of their policies and ideology in the newspaper. This was explained by the relatively stable editorial line of the newspaper which relied on strong support for the existing establishment and the Union of Great Britain. The Scotsman’s stance towards the SNP changed clearly from 1970 to 1997 and 2010. In 1970 it was a modest supporter of the party, although it did not endorse its core policy of independence. By 1997 the paper was more critical of the party and saw it still as a minority party with policies that were too left-wing. In 2010, The Scotsman was very vocal against the SNP’s economic campaign, and the party was not presented as a serious player in the general election. This created a rather negative but shallow image of the party without no real substance in the debate. The change in The Scotsman’s image of the SNP was a clear indication of the change in its editorial stance towards pro-establishment credentials that were in stark contrast with its critical stance from 1970.
see all

Tämän tutkimuksen kohteena on The Times ja The Scotsman -lehtien muodostama kuva Skotlannin kansallispuolueesta (the Scottish National Party) Britannian yleisvaalien aikana vuonna 1970, 1997 ja 2010. Aineisto koostuu artikkeleista, jotka on julkaistu viikko ennen ja viikko jälkeen kyseisten vaalien. Tutkimusaihe on ajankohtainen ja tärkeä, koska Skotlannin kansallispuolueen mediakuvaa ei ole aiemmin tutkittu kattavasti. Tämä historiallis-kvalitatiivinen tutkimus hyödyntää myös kielitieteiden metodeja puolueen kuvan tutkimuksessa. Artikkelit on tulkittu diskurssianalyysiin nojaten ja historiallinen kuvatutkimus tarjoaa työkalun loppusynteesin luomiseen. Skotlannin kansallispuolueen kuva säilyi lähes muuttumattomana The Times -lehdessä. Lehti säilytti etäisen suhtautumisen puolueeseen koko tarkasteluajanjaksolla, eikä tarjonnut merkittävästi tilaa puolueen oman ideologian ja ohjelman muotoilemiseen. Tähän oli syynä lehden päätoimituslinjan vakaus, ja sen vahva tuki Iso-Britannian unionin ja olemassa olevan järjestelmän säilymiselle. The Scotsman -lehti sen sijaan muutti asennoitumistaan puoluetta kohtaan merkittävästi vuodesta 1970 vuoteen 2010. Vuonna 1970 lehti suhtautui myönteisesti puolueen muihin tavoitteisiin, vaikka ei kannattanutkaan Skotlannin itsenäistymistä. Vuonna 1997 suhtautuminen oli muuttunut selkeästi kriittisemmäksi ja puolue esitettiin vähemmistöpuolueena, jonka ohjelma oli liian vasemmistolainen lehden mielestä. Lehti väheksyi puolueen talouspolitiikkaa ja vaalikampanjaa vuoden 2010 vaalien aikana. Tästä muodostuva kuva puolueesta oli negatiivinen ja melko pintapuolinen. Kuvan muutos osoitti selkeästi lehden päätoimituslinjan radikaalin muutoksen: aiemmin se oli suhtautunut kriittisesti vallitsevaan hallintojärjestelmään, mutta vuosina 1997 ja 2010 suhtautuminen oli jo selkeästi myönteinen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Liisa Lauri, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.