University of Oulu

Uhreja, vallankäyttöä ja vähän yhteisöllisyyttä : vanhoillislestadiolaisuus Kalevassa ja Helsingin sanomissa

Saved in:
Author: Koivuniemi, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505211605
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Koivuniemi, 2015
Publish Date: 2015-05-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:
Tutkin pro gradu -tutkielmassani vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen liittyvää kirjoittelua Kalevassa ja Helsingin Sanomissa. Tehtävänä oli selvittää, miten vanhoillislestadiolaisuudesta on kirjoitettu sekä miten tiede ja tieteilijät näyttäytyvät lehden jutuissa. Keräsin aineistoksi Kalevassa ja Helsingin Sanomissa vanhoillislestadiolaisuutta käsitelleet tekstit vuoden 2010 tammikuun ja vuoden 2015 maaliskuun välisenä aikana. Aineistona on yhteensä 182 juttua, 24 pääkirjoitusta, 6 asiantuntijakirjoitusta ja 42 mielipidekirjoitusta. Tutkimukseni metodi on kehysanalyysi, jonka avulla saan hahmoteltua kuvaa, joka Kalevan tai Helsingin Sanomien lukijalle vanhoillislestadiolaisuutta koskevia juttuja lukiessa piirtyy. Tavoitteenani oli saada selville, millaisten toistuvien teemojen tai kehysten avulla vanhoillislestadiolaisuutta ja liikkeen kannalta kielteisiä tapahtumasarjoja jutuissa käsitellään. Lisäksi olen kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, miten ja kuinka paljon tiede ja tieteilijät ovat esillä noissa jutuissa. Jaottelin vanhoillislestadiolaisuutta käsittelevät jutut ensin teemoihin, joita ovat hyväksikäyttötapaukset ilmiönä sekä lyhyinä uutisina, naispappeus, hoitokokoukset, uskonnollisten auktoriteettien ulostulot, fiktiivisten kirjojen pohjalta syntyneet jutut, suviseurat, politiikan ja lestadiolaisuuden yhteydet sekä vanhoillislestadiolaisten kattojärjestön Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) toiminta vallankäyttäjänä sekä siihen liitetyt sisäiset valtakamppailut ja epäily tiedotusyhteistyöstä poliisin kanssa. Toisaalta jaoin jutut yli teemarajojen uhrin, vallan ja yhteisön kehyksiin, joista uhrin kehys jakautuu vielä alakehyksiin lapsi uhrina, nainen uhrina ja väärin uskova uhrina. Uhrin kehyksessä keskiössä on tavalla tai toisella vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen oppien tai sosiaalisen hierarkian uhriksi joutunut ihminen. Vallan kehyksessä joku ihminen tai toimija, yleensä SRK tai sen johto, käyttää valtaa. Yhteisöllisyyden kehys puolestaan korostaa vanhoillislestadiolaisen yhteisön positiivisia puolia kuten voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnetta tai ahkeruutta. Tutkimuksen mukaan vanhoillislestadiolaisuudesta kirjoitetaan Kalevassa ja Helsingin Sanomissa pitkälti samojen teemojen ympärillä, joskin vanhoillislestadiolaisten vuosittaisesta päätapahtumasta, Suviseuroista, Kaleva uutisoi paljon ahkerammin. Kehyksiä vertailtaessa vallan ja uhrin kehykset edustavat selvästi enemmistöä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että vanhoillislestadiolaisuus näyttäytyy lukijoille liikkeen kannalta enimmäkseen todella kielteisessä valossa. Vähiten käytetty kehys on yhteisön kehys, mutta toisaalta se myös erottelee Kalevaa ja Helsingin Sanomia voimakkaimmin: Kalevan jutuissa vanhoillislestadiolaisten yhteisöllisyys korostuu huomattavasti enemmän kuin Helsingin Sanomissa. Lisäksi molemmat lehdet käyttävät asiantuntijoina pitkälti samoja, vastikään lestadiolaisuudesta tutkimustuloksia julkaisseita yliopistotutkijoita, joista ylivoimaisesti eniten ääneen pääsee Johanna Hurtig.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Koivuniemi, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.