University of Oulu

Wildstarin käyttöliittymän kehitystarpeet ja soveltuvuus eri pelaamismotivaatioluokille

Saved in:
Author: Leinonen, Topi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505211610
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Leinonen, 2015
Publish Date: 2015-05-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rajanen, Mikko
Reviewer: Rajanen, Mikko
Kinnula, Marianne
Description:
MMORPG-pelien kilpailun tiukentuessa käyttöliittymäsuunnittelulla on todettu olevan merkittävä vaikutus pelien mahdolliseen menestykseen. Tästä huolimatta MMORPG-pelien käyttöliittymiä ei ole juuri tutkittu, koska tutkimuskohteena jatkuvasti kehittyvät MMORPG-pelit ovat haastavia. Ensimmäisen 1996 MMORPG-pelin käyttöliittymäelementtejä käytetään yhä edelleen hiottuina nykypäiväisissä MMORPG-peleissä, mutta uusia innovaatioita ei ole juuri löytynyt. Tässä tutkimuksessa pyritäänkin selvittämään pelaajien kautta Wildstarin nykyisen käyttöliittymän tilanne mahdollisine muutostarpeineen ja kohdistuvatko nämä muutostarpeet mahdollisesti tietynlaisia pelaajia kohtaan. Tutkimuksessa käytetään laadulliseen tutkimukseen kuuluvaa teemahaastattelua pelaajien haastatteluun ja tämän lisäksi heidän pelaamismotivaatiot selvitetään Nick Yeen motivaatiotestin avulla, jotta teemahaastatteluosuuden tuloksista voidaan etsiä mahdollisia korrelaatioita pelaajien pelaamismotivaatioluokkiin. Tuloksista saatiin selville että pelaajilla oli yleisesti positiivinen mielikuva Wildstarin käyttöliittymästä ja esille nostettiin seuraavat neljä varteenotettavaa kehitysmahdollisuutta viidestä yleisimmästä käyttöliittymän kehitystarpeesta: 1. Buffien ja debuffien tehokkaampi esitys 2. Vahinkomittari tarjolle peruskäyttöliittymään 3. Kestävyys- ja suojapisteiden tehokkaampi esitys 4. Huutokauppa ja hyödykkeiden vaihtaminen tehokkaammaksi Löydöksiä ei kuitenkaan pystytty yhdistämään tiettyyn pelaamismotivaation ylä- tai alaluokkiin, joten Wildstarin käyttöliittymässä ei voida sanoa olevan huomattavia puutteita tietyille pelaamismotivaatioluokille. Koska tutkimuksen tulokset perustuvat kuitenkin vain kymmenen henkilön otantaan, tuloksia ei voida suoraan yleistää, mutta ne toimivat hyvänä lähtökohtana jatkotutkimuksille Wildstarin käyttöliittymästä, jota ei ole aiemmin tieteellisesti tutkittu.
see all

Subjects:
Copyright information: © Topi Leinonen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.