University of Oulu

Joustavasti dokumentoitava formaatti kouluympäristössä : mallia täsmentävä tuotetutkimus tuotteen elinkaaren hallinnan ja multimodaalisen viestinnän näkökulmasta

Saved in:
Author: Oja, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505211616
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Oja, 2015
Publish Date: 2015-05-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kortelainen, Terttu
Description:
Tutkimuksessa tarkastellaan Lukuinto-ohjelmaan osallistuneiden pilottiryhmien kehittämiä toimintamalleja tuotenäkökulmasta. Toimintamalleihin sovitetaan formaatin mallia. Formaatti on tuote, joka on tuttu tv-ohjelmista tai formalisoiduista asiantuntijapalveluista. Tutkimuksen päämääränä on lisätä tietoa formaatin käyttöalueesta ja erityispiirteistä koulujen kontekstissa jaeltavana tuotteena. Tutkimus on mallia täsmentävä tuotetutkimus, jossa on tarkoitus tunnistaa ja hahmottaa tuotteita sekä kerätä mallin täsmentämiseksi tietoa tuotteiden kontekstissa vaikuttavista asioista. Tuotenäkökulma perustuu formaattien ja tuotteen elinkaaren hallinnan teoriaan. Aineistona ovat kolmen pilottiryhmän haastattelut sekä heiltä saatu dokumentaatio. Aineisto on analysoitu teorialähtöisesti. Tutkimuksen tuloksena on joustavasti dokumentoitava formaatin malli. Täsmennetyssä mallissa on ideana, että sitä voi soveltaa joustavasti lisäämällä ja tarkentamalla tuotteen elementtejä. Mallissa otetaan huomioon kontekstin dokumentointi- ja innovaatiotavat, multimodaalisen viestinnän vaikutus opettamisen dynamiikkaan sekä tuotteen elinkaaren hallinnan piirteet, kuten modulaarisuus ja nimikkeiden luominen. Mallin pohjalta voi arvioida dokumentoinnin riittävyyttä, arvioida formaatin etuja sekä perustella tuotteeseen lisättäviä elementtejä. Malli on luonteeltaan yleinen ja teoreettinen. Myös taustateoriakehitelmä on tutkimuksen kontribuutio, sillä sen avulla toimintamalleja voi katsoa tuotenäkökulmasta. Tutkimus avaa näkökulman tulevaisuuden oppimateriaalien tuottamiseen sekä uusien sisältömuotojen tutkimiseen. Tutkimuksen haastattelujen määrä ja muu dokumenttiaineisto oli suppea. Yleistettävämpien ja tarkempien tulosten saamiseksi tutkimuksia on jatkettava laajemmilla aineistoilla, kartoittaen mutta myös konstruktiivisella tutkimusotteella.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Oja, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.