University of Oulu

Puu-Tuirasta kerrostaloalueeksi : Oulun Tuiran kaupunginosan saneerausprosessi vuosina 1960–1976

Saved in:
Author: Tuomaala, Ilkka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505211617
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Tuomaala, 2015
Publish Date: 2015-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Salo, Matti
Satokangas, Reija
Reviewer: Salo, Matti
Kinnunen, Tiina
Description:
Tutkielma käsittelee Oulun Tuiran kaupunginosan saneerausprosessia vuosina 1960–1976. Saneerausprosessilla tarkoitetaan prosessia, joka johti Tuiran puutalokannan purkamiseen ja korvaamiseen kerrostaloilla. Tutkielman lähdeaineisto koostuu pääosin arkistolähteistä ja sanomalehdistä. Arkistolähteistä keskeisimmän aineiston muodostavat Oulun kaupungin kunnalliskertomusten sisältämä aineisto, Tuiran vuokra-alueiden järjestelyä koskevat asiakirjat ja Tuiran Talonomistajayhdistys ry:n arkisto. Sanomalehdistä lähdeaineistona on käytetty Kalevaa, Kansan Tahtoa, Liittoa, Pohjolan Työtä ja Oulu-lehteä. Menetelmänä tutkielmassa on käytetty historiallis-kvalitatiivista päättelyä. Työssä on tutkittu, miten Tuiran saneeraukseen johtanut prosessi eteni, millaisia näkemyksiä Tuiran kehittämisestä esitettiin, ja mitkä olivat Tuiran saneeraukseen johtaneet syyt ja saneerausprosessin taustalla vaikuttaneet tekijät. Tutkielmassa on selvitetty, miten Oulun kaupungin 1960-luvun alussa vireille panema Tuiran asemakaavan tarkistamisprosessi eteni, ja mikä oli vuoden 1962 vuokra-alueiden järjestelylain ja vuonna 1969 vahvistetun uuden asemakaavan merkitys Tuiran saneerauksen kannalta. Koska Tuiran saneeraus eteni pitkälle jo 1960-luvulla, on työssä myös selvitetty, mikä mahdollisti saneerauksen etenemisen ja mitkä motiivit vaikuttivat tämän kehityksen taustalla. Tutkielmassa tarkastelun alla olevana ajanjaksona saneerauksia toteutettiin tai suunniteltiin monissa Suomen kaupungeissa. Tuiran saneerausprosessi on tutkimuskirjallisuuden avulla asetettu osaksi kehityskulkua, jonka seurauksena merkittävä osa Suomen kaupunkien puutalokannasta purettiin uuden rakennuskannan tieltä. Tuiran asemakaavan tarkistamistyön vireillepanosta Puu-Tuiran saneerauksen aloittamiseen johtanut prosessi kesti kaiken kaikkiaan noin 15 vuotta. Vuonna 1969 vahvistettu uusi asemakaava mahdollisti Tuiran vuokratonttien lunastamisen kaupungin hallintaan, mikä oli edellytyksenä Puu-Tuiran purkamiselle ja Tuiran rakentamiselle kerrostaloalueeksi. Vuoteen 1976 mennessä lunastusprosessi oli edennyt niin pitkälle, että kerrostalojen rakentaminen oli voitu aloittaa. Kyse ei ollut enää kuitenkaan yhtenäisenä säilyneen puutaloalueen saneerauksesta. Tuiraa oli jo 1960-luvulla saneerattu merkittävästi, ja 1960-luvun lopussa jo enemmistö tuiralaisista asui kerrostaloissa. Tuiran saneeraukseen johtanut kehityskulku oli kaiken kaikkiaan hyvin monisyinen prosessi, jonka taustalla vaikuttivat muun muassa 1960-luvun nopea kaupungistuminen, edistysusko, tehokkuutta painottanut kaupunkisuunnittelu ja puutaloalueiden vähäinen arvostus. 1960-luvulla tapahtunutta saneerausta edistivät myös rakennusliikkeiden ja tuiralaisten talonomistajien intressit.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ilkka Tuomaala, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.