University of Oulu

Nationale Stereotype über Deutsche und Finnen : eine qualitative Analyse der lifestyle-blogeinträge der deutschen und finnischen lifestyle-blogger

Saved in:
Author: Puolitaival, Malla-Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, German Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505211620
Language: German
Published: Oulu : M.-R. Puolitaival, 2015
Publish Date: 2015-05-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Selkälä, Satu
Schmitt, Gerhard
Reviewer: Selkälä, Satu
Schmitt, Gerhard
Description:
In der vorliegenden Studie werden nationale Stereotype in den deutschen und finnischen Weblogs untersucht. Die Blogs sind seit einigen Jahren sehr beliebt geworden. Sie sind ein Teil der sozialen Medien, die mit ihrer Aktualität und Persönlichkeit die Leser anzieht. Das Ziel der Studie war zu untersuchen, ob die Blogs durch ihre Bild- und Texteinträge nationale Stereotype vermitteln und ob die Blogs nationale Stereotype stärken oder schwächen oder ob sie neue nationale Vorstellungen schaffen. Als Untersuchungsobjekt waren 10 finnische und 10 deutsche Blogs ausgewählt worden. Das Untersuchungsmaterial besteht aus Blogeinträgen vom Mai 2013. Die Blogeinträge bestehen aus Bildern und Texten. Die Idee war, dass die untersuchten Lifestyle-Blogs aktiv aktualisiert werden und dass die Blogger relativ junge Frauen sind. Nicht nur die Texte, sondern auch die Bilder wurden in der Studie betrachtet. Die Sachen und Erscheinungen in den Texten und Bildern wurden mit der qualitativen Analyse untersucht. Als Mittel in der Analyse wurde eine Themakartei verwendet, die aufgrund der Erscheinungen in den Blogeinträgen gebildet wurde. Das Forschungsergebnis zeigt, dass die Blogs aktuelle Information über die deutsche und finnische Kultur vermitteln. Bei der Studie hat sich ergeben, dass die Blogs als nationale Stereotypvermittler funktionieren. Der Leser bildet eine Vorstellung über die Deutschen und Finnen, wenn er Blogs liest. Die Blogs können wirklichkeitsgetreue und glaubwürdige Vorstellungen über verschiedene Nationen vermitteln. Es ist jedoch zu beachten, dass die untersuchten Blogs nur ein kleiner Teil der Blogosphäre sind. Unter den letzten zehn Jahren sind die Blogs immer beliebter geworden. Neue Blogs entstehen ständig und einige Blogs der Studie sind schon aus der Blogosphäre verschwunden. Sie sind an ein breites Publikum gerichtet und es ist einfach, sie überall zu lesen, solange der Leser die Möglichkeit hat, das Internet zu benutzen. Die Bedeutung der Blogs als Vermittler der nationalen Stereotype kann nicht unbeachtet gelassen werden.
see all

Tutkimuksessa tarkastellaan kansallisia stereotypioita saksalaisissa ja suomalaisissa blogeissa. Blogit ovat viime vuosien aikana saavuttaneet suurta suosiota. Se on yksi sosiaalisen median ilmentymä, joka houkuttelee lukijoita ajankohtaisuudellaan ja henkilökohtaisuudellaan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, välittävätkö blogien kuva- ja tekstijulkaisut lukijoilleen kansallisia stereotypioita ja ovatko blogit vahvistamassa vai heikentämässä jo olemassa olevia stereotypioita saksalaisista ja suomalaisista, vai luovatko blogit kokonaan uusia käsityksiä saksalaisista ja suomalaisista. Tarkastelun kohteena oli 10 saksankielistä ja 10 suomenkielistä lifestyle-blogia. Tarkastelun kohteena olivat 10 saksankielisen ja 10 suomenkielisen lifestyle-blogin blogimerkinnät toukokuun 2013 ajalta. Blogimerkinnät koostuivat teksteistä ja kuvista. Tavoitteena oli löytää tarkastelun kohteeksi aktiivisesti päivitettyjä lifestyle-blogeja, joiden kirjoittajat ovat nuorehkoja naisia. Analysoin valittujen blogien blogimerkintöjä kuvineen. Tutkin teksteissä ja kuvissa esiintyneitä asioita ja ilmiöitä laadullisen tutkimustavan avulla. Käytin analysointini tukena blogeissa esiintyneiden ilmiöiden perusteella tehtyä teemakortistoa. Tutkimuksen tulos osoitti, että blogit välittävät ajankohtaista tietoa saksalaisesta ja suomalaisesta kulttuurista. Tutkimuksessa kävi ilmi, että blogit toimivat vahvasti kansallisten stereotypioiden välittäjänä. Lukijalle muodostuu käsitys saksalaisista ja suomalaisista blogien tekstien ja kuvien perusteella. Blogit voivat välittää todellista ja uskottavaa kuvaa eri kansallisuuksista. On kuitenkin huomioitava tutkimusaineistoni rajallisuus, sillä blogosfääri on niin laaja, että tutkimieni lifestyle-blogien osuus tästä kokonaisuudesta on hyvin pieni. Blogit ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana saavuttaneet todella suuren suosion. Uusia blogeja syntyy jatkuvasti ja osa tutkimistani blogeista on jo kadonnut bittiavaruuteen. Blogit on suunnattu suurelle yleisölle ja niitä on helppo lukea missä tahansa, kunhan lukijalla on mahdollisuus käyttää internetiä. Blogien merkitystä kansallisten stereotypioiden välittäjänä ei voi jättää huomiotta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Malla-Reetta Puolitaival, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.