University of Oulu

Vermonrinteen päiväkoti

Saved in:
Author: Hulmi, Joona1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 33.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505231628
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hulmi, 2015
Publish Date: 2015-05-26
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Mahlamäki, Rainer
Herneoja, Aulikki
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Kjisik, Hennu
Hentilä, Helka-Liisa
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Aarnio, Petri
Description:
Suunnitelmapainotteinen diplomityöni Vermonrinteen päiväkoti koostuu rakennussuunnitelmasta ja selostuksesta. Selostus taustoittaa puurakenteisen päiväkodin suunnittelutyötä ja siihen kuuluu suunnitteluratkaisujen lisäksi kirjallista pohdintaa suunnittelutyön kannalta minua kiinnostaneista näkökulmista. Esittelen selostusosuudessa myös viime vuosina rakennettuja päiväkoteja, joihin olen tutustunut sekä nykyisen varhaiskasvatusmallin mukaisia toimintatapoja, jotka yhdessä antavat pohjaa päiväkodin rakennustypologian toimintaperiaatteiden ja tilaohjelman muodostamiselle. Diplomityössäni olen pohtinut miten yhdistää suunnittelutyöhön arkkitehtuurin intuitiivisen, poeettisen tai tiedostamattoman kokemisen näkökulmia. Rakennuksella on käyttäjän kannalta kokemuksellinen, tunteeseen tai intuitioon vetoava puoli, ja siksi koen fenomenologiseksi kutsumani lähestymistavan merkityksellisenä. Työni selostusosuus on lähtökohdaltaan reflektoiva ja se sisältää myös itsereflektiota. Rakennussuunnitelma pohjautuu Espoon kaupungin hankkeeseen rakentaa uusi päiväkoti Espoon Vermoon. Vuonna 2013 tehdyssä hankesuunnitelmassa uuden päiväkodin sijainniksi esitettiin Vermon alueella sijaitsevaa tonttia, jonka valitsin suunnittelutyöni sijaintipaikaksi. Hankesuunnitelmasta poiketen ehdotan kahdeksanryhmäisen päiväkodin sijaan viisiryhmäistä päiväkotia tontin maastonmuotoihin ja kokoon vedoten. Olen laatinut tilaohjelman alkuperäistä tilaohjelmaa mukaillen. Olen tehnyt suunnitelman puurakenteisesta päiväkodista, jossa on hyödynnetty clt-elementtitekniikkaa. Suunnitelmaosuudessa on esimerkkejä rakenteellisista ratkaisuista, joilla havainnollistan konseptinomaisesti miten rakennus voitaisiin toteuttaa.
see all

The Vermo Daycare Center is a design-oriented Master’s Thesis that consists of a building design and a written commentary. The commentary forms background for the design task and it includes my written reflection of the interesting contents for the design. I refer to various recently built daycare centers that I have found interesting and the current standards of activity in the early childhood education which together form the base for the room program of the Vermo daycare center. During the design process I have discussed how to connect intuitive, poetic or subliminal experiences of a space in the process of designing. In the user’s point of view a building has experiential qualities that appeal to her/his feelings or intuition and therefore I consider phenomenological approach relevant. The baseline for the written commentary is reflective and it includes also self-reflective features. The design task is based on a project plan made by the City of Espoo in 2013 to build a new daycare center in Vermo. I accepted the proposed site, but instead of designing a daycare center for eight daycare groups as proposed in the project plan, I decided to reduce the number of groups to five, since the site was fairly tight and challenging. I formulated new room program by adapting the original one. The structure of the design is a cross-laminated timber construction and it includes conceptual detail drawings to illustrate how the building could be realized.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joona Hulmi, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.