University of Oulu

Yhteisöllisyyttä ja omaa rauhaa : Sissilinnan korttelin täydennysrakentamissuunnitelma

Saved in:
Author: Leinonen, Elli1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 54.1 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505231630
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Leinonen, 2015
Publish Date: 2015-05-26
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Kjisik, Hennu
Hentilä, Helka-Liisa
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Description:
Diplomityöni on Kajaanin Sissilinnan korttelin asumisen yhteisöllisyyttä tutkiva täydennysrakentamissuunnitelma. Työ on kaksiosainen. Suunnitelmaa on työn ensimmäisessä osassa alustettu aihealueen kirjallisuuteen pohjautuvalla pohdinnalla asumisen yhteisöllisyydestä. Osiossa tarkastellaan yhteisöllisyyden syntyä, merkitystä ja mahdollistamista suunnittelun keinoin. Toinen osa on Sissilinnan korttelin täydennysrakentamissuunnitelma. Projektin lähtökohdat on määritelty yhteistyössä Kajaanin Kaupungin kanssa. Suunnitelma tutkii yhteisöllisyyden edesauttamista ympäristön suunnittelulla käytännön tehtävässä. Suunnittelualue koostuu entisestä suojeluskuntatalo Sissilinnasta, sen tontista sekä pienestä Sissilinnan puistosta. Vajaakäyttöiseen, pieneen puistoon rakennetaan suunnitelmassa katujen suuntaiset rakennusmassat. Ne täydentävät kaupunkikuvaa muodostaen samalla yhteisön toiminnoille sopivan, rauhaisan sisäpihan. Yhteisöllisyyttä on työssä tarkasteltu asukkaiden kohtaamisen ja muuntojoustavuuden problematiikkana. Suunnitelma tarjoaa kaksi eriasteista yhteisöllisen asumisen vaihtoehtoa townhousen ja lamellitalon muodossa. Lamellitalon asukkaat asuvat suuressa yhteisössä, jossa asukkailla on pienten asuinyksiköidensä lisäksi käytössä monikäyttöisiä yhteistiloja. Tilat edesauttavat kohtaamistilanteiden muodostumista ja lisäävät asumisen joustavuutta. Townhouset avautuvat sisäpihalle, ja elävöittävät sitä asukkaiden toiminnoilla.
see all

My thesis is a communal infill development project of the urban block of Sissilinna, in Kajaani. The thesis has two sections. The first section investigates communities through literature and discourse on the subject. It focuses on the formation and meaning of community, and the role of physical environment in the formation of communities. The second part is the infill development project. The frames for the project have been formed together with the City of Kajaani. The project investigates designing a favourable environment for forming a community in a practical task. The design area consists of Sissilinna, its site and the small Sissilinna Park. The project suggests building two buildings in the currently poorly used park, alongside the surrounding streets. The buildings improve the cityscape while also forming a peaceful courtyard, suitable for communal activities. The communal aspects have been examined in this project as an exercise of people meeting and flexibility of the living environment. The apartment housing and the townhouse offer two different living options varying in their degree of community. In the apartment housing the dwellers have common multipurpose spaces in addition to their own small living units. These spaces increase the chances for meeting situations as well as they enhance the living flexibility. The townhouses open up to the common courtyard, animating it with the dwellers activities.
see all

Subjects:
Copyright information: © Elli Leinonen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.