University of Oulu

Pilvilaskentapohjaisen tietojärjestelmän loppukäyttäjäohjelmistojen valvontatyökalu

Saved in:
Author: Ruottinen, Tuomo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505261641
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Ruottinen, 2015
Publish Date: 2015-05-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Halonen, Raija
Reviewer: Halonen, Raija
Mäntylä, Mika
Description:
Pilvilaskenta on viime vuosina yleistynyt tietojärjestelmäparadigmana. Yhä useammat yritykset ja organisaatiot kehittävät tietojärjestelmiään pilvilaskentapohjaisiksi. Pilvilaskenta mahdollistaa laitteistojen laskentaresurssien keskittämisen ja ohjelmistojen saatavuuden takaamisen erilaisille päätelaitteille. Pilvilaskennan yleisimmin käytössä olevat palvelumallit ovat ohjelmisto palveluna, alusta palveluna ja infrastruktuuri palveluna. Yleisimmät käyttöönottomallit ovat yksityinen pilvi, yhteisöpilvi, julkinen pilvi, hybridipilvi. Yrityksen tai organisaation valitsema pilvilaskennan palvelu- ja käyttöönottomalli riippuu yrityksen käytössä olevista laitteisto- ja ohjelmistoresursseista, IT-budjetista ja liiketoiminnan tyypistä, erityispiirteistä ja vaatimuksista. Pilvipalveluiden kannalta keskeisiä toimijoita ovat palveluntarjoaja, asiakas, operaattori ja valvoja. Pilvilaskentaan pohjautuvia tietojärjestelmiä valvotaan teknisellä ja loppukäyttäjätasoilla. Pilvipohjaisen tietojärjestelmän teknisestä valvonnasta vastaa yleensä palveluntarjoaja, etenkin jos palveluntarjoaja toimii myös palvelun operaattorina. Usein myös asiakas suorittaa tietojärjestelmän teknistä valvontaa. Sovellusten suorituskyvyn hallinta ja varsinaisen käyttäjän valvonta, eli tietojärjestelmään kuuluvien ohjelmistojen saatavuuden ja suorituskyvyn valvonta ovat haastavia tehtäviä. Valmiiden, usein kaupallisten pilvilaskentapohjaisten tietojärjestelmien hallinta- ja valvonta-alustojen ja -työkalujen ohella yritys voi myös kehittää omia työkalujaan tietojärjestelmän valvonnan tehostamiseksi esimerkiksi valvonnan automatiikan lisäämisellä. Tässä työssä suunniteltiin ja kehitettiin taloushallintoalan yritykselle infrastruktuuri palveluna -mallin yksityisen pilvilaskentapohjaisen tietojärjestelmän varsinaisen käyttäjän valvontatyökalu. Tutkimusmenetelmänä käytettiin konstruktiivista tutkimusmenetelmää. Valvontatyökalu toteutettiin asiakasyrityksen tietojärjestelmän valvonnasta vastaavan valvontatiimin toimeksiannon ja vaatimusmäärittelyn pohjalta. Valvontatyökalu toteutettiin yrityksen käytössä olleella skriptausohjelmistolla testiautomaation menetelmiä hyödyntämällä. Työn lopputuloksena syntyi rakenteeltaan pää- ja aliskripteihin jakautuva valvontaskripti, jolla voitiin valvoa yrityksen ohjelmistojen saatavuutta etätyöpöytäympäristössä. Valvontatyökalua testattiin ja arvioitiin asiakasyrityksen valvontatiimiltä saadun palautteen ja konstruktiivisen menetelmän tarkastuslistan avulla. Työssä käytetty menetelmä havaittiin soveltuvaksi varsinaisen käyttäjän valvontatyökalun kehittämiseksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomo Ruottinen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.