University of Oulu

Aspergerin oireyhtymään liittyvä elämänlaatu

Saved in:
Author: Mäkipaakkanen, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505261644
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mäkipaakkanen, 2015
Publish Date: 2015-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lehtihalmes, Matti
Reviewer: Ukkola, Soile
Lehtihalmes, Matti
Description:
Tämän pro-gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää eroaako henkilöiden, joilla on Aspergerin oireyhtymä elämänlaatu yhteensovitettujen vertailuhenkilöiden elämänlaadusta. Myös taustatekijöiden yhteyttä elämänlaatuun tarkasteltiin. Tutkimuksen kohteena olivat aikuisikäiset Asperger-henkilöt. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena käyttäen Maailman terveysjärjestön elämänlaatumittaria WHOQOL-BREF. Lisäksi käytössä oli erillinen taustatietolomake. Kysely toteutettiin postitse, jonka jälkeen aineisto pisteytettiin elämänlaatumittarin ohjeiden mukaisesti. Maailman terveysjärjestön elämänlaatumittari sisälsi yhteensä 26 kysymystä, joihin vastataan asteikolla 1–5. Ensimmäiset kaksi kysymystä koskivat yleistä elämänlaatua ja terveyttä. Loput 24 kysymystä jaettiin neljään eri kategoriaan: elinympäristö, sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen. Tulokset osoittivat, että tähän tutkimukseen osallistuneet 36 Asperger-aikuista kokivat elämänlaatunsa huonommaksi kuin vertailuryhmän henkilöt. Elämänlaatu oli huonompaa kaikilla neljällä eri elämänlaadun ulottuvuudella. Huonoin elämänlaadun ulottuvuus Asperger-henkilöillä oli sosiaalinen ja parhain ulottuvuus oli elinympäristö. Eniten yhteydessä yleiseen elämänlaatuun oli elämänlaadun sosiaalinen ulottuvuus. Taustatekijöistä eniten yhteydessä elämänlaadun kokemiseen oli terveys. Erityisesti sillä oli yhteys elämänlaadun fyysiseen ulottuvuuteen sekä elinympäristöön. Pysyvä työpaikka ennusti myös hyvää elämänlaatua. Tämän tutkielman tulokset olivat hyvin samansuuntaisia kuin aiemmin kirjallisuudessa raportoidut tulokset Aspergerin oireyhtymään liittyvästä elämänlaadusta. Aiempien tutkimusten vähäisyydestä johtuen tämä pro gradu tutkimus toi selvemmin esille Asperger-henkilöiden elämänlaatua sekä niin jatkotutkimuksen tarpeellisuuden kuin oikein kohdistettujen tuki ja -kuntoutusmuotojen tarpeen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Mäkipaakkanen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.