University of Oulu

Kahden tehonjakajatyypin vertailu tukiasema-antennin syöttöverkossa

Saved in:
Author: Ruohonen, Niko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505261652
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Ruohonen, 2015
Publish Date: 2015-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hannu, Jari
Description:
Tässä kandidaatintyössä rakennettiin Pulse Finland Oy:n tuotekehitystiimin suunnitteleman tukiasema-antennin prototyyppi. Antennirakenteeseen kuului kaksi antennielementtiä ja yksi elementti koostui kahdesta dipoliantennista. Yhden elementin antennit olivat aseteltu siten, että antenneilla oli eri polarisaatiot. Molempien elementtien saman polarisaation omaavat antennit kytkettiin samaan tehonjakajaan ja ne muodostivat antenniryhmän. Työssä testattiin kahta eri tehonjakaja vaihtoehtoa antenniryhmien syöttöverkossa; diskreettiä tehonjakajaa ja piirilevytehonjakajaa. Keskeinen osa työtä oli piirilevytehonjakajan suunnittelu ja sen toimivuuden varmistaminen. Työn tarkoituksena oli vertailla tehonjakajien vaikutusta antennin sovitukseen ja säteilyominaisuuksiin. Antennirakenteelle oli asetettu vaatimukset, jotka saavutettiin molemmilla tehonjakajatyypeillä. Työssä havaittiin ero tehonjakajien välillä säteilytehokkuudessa, joka oli piirilevytehonjakajalla parempi. Tämän vuoksi myös vahvistus oli piirilevytehonjakajalla parempi. Piirilevytehonjakajan todettiin olevan hyvä ratkaisu käytettäväksi antenniryhmän syöttöverkossa, koska se on kustannustehokkaampi ratkaisu verrattuna diskreettiin tehonjakajaan. Piirilevytehonjakajan käyttö vähentää myös liittimien määrää, joka puolestaan vähentää tehohäviöitä.
see all

In this thesis a prototype of base station antenna was built. The antenna was designed by R&D team of Pulse Finland Oy. Antenna structure consisted of two antenna elements and one element included two dipole antennas. Antennas of one element were arranged in such order that they had different polarizations. From both antenna elements the antennas with same polarization were connected to same power splitter and they formed an antenna array. In this thesis two different types of power splitter were tested in the feed network of the arrays. The types of power splitters were discrete power splitter and circuit board power splitter. Essential part of this project was designing the circuit board power splitter and confirming its functionality. The purpose of this thesis was to compare the effects of both types of power splitter to the antenna performance. The antenna structure had certain requirements and the requirements were achieved with both types of power splitters in the feed network. The difference between the two types of power splitter were noticed in the total radiation efficiency which was better with circuit board power splitter. Better radiation efficiency also yielded to better gain. The circuit board power splitter can be stated to be a solid choice to be used in the feed network of antenna array because it is more cost-effective compared to discrete power splitter. Also the using the circuit board power splitter reduces the amount of connectors which reduces the loss of power.
see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Ruohonen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.