University of Oulu

”Kosketa minua!” : interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto–maakuntakirjastossa

Saved in:
Author: Tanska, Taru1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505261667
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Tanska, 2015
Publish Date: 2015-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Reviewer: Kortelainen, Terttu
Suominen, Vesa
Description:
Tutkimus on tapaustutkimus Oulun kaupunginkirjasto–maakuntakirjastossa sijaitsevasta UBI-näytöstä sekä sitä koskevista asiakkaiden ja henkilökunnan näkemyksistä ja toiveista. UBI-näytöt ovat eri puolille Oulua sijoitettuja interaktiivisia kosketusnäyttöjä ja ne ovat osa Oulun yliopiston koordinoimaa monitieteistä UrBan Interactions -ohjelmaa. Tämä tutkimus on ensimmäinen kerta, kun UBI-näyttö räätälöidään sen sijaintipaikan mukaan, sillä tähän asti näytöt ovat olleet sisällöiltään identtiset. Tutkimuksen metodina on puolistrukturoitu haastattelu. Aineisto kerättiin haastattelemassa Oulun kaupungin pääkirjastossa 91 kirjaston asiakasta, minkä lisäksi tehtiin asiantuntijahaastattelu, jossa haastateltiin kolmea kirjaston henkilökunnan jäsentä. Haastattelut analysoitiin sisällönanalyysilla ja määrällisen tutkimuksen keinoin. Tutkimuksessa selvisi, että haastatellut kirjaston asiakkaat käyttävät kirjastoa hyvin samaan tapaan kuin aikaisemmat kirjastonkäyttötutkimukset kuvaavat. Poikkeuksena on ajanviettäminen kirjastossa, joka ei noussut suosituksi kirjastonkäyttötavaksi tavallisella kirjastokäynnillä. Kirjastossa kuitenkin myös vietettiin aikaa silloin kun piti odottaa jotain. UBI-näytön käyttäjät olivat haastatelluista vähemmistössä ja käyttö oli suurimmalla osalla jäänyt kokeiluksi, vaikka näyttöihin suhtauduttiinkin enimmäkseen positiivisesti. Ei-käyttäjät eivät olleet kokeneet tarvetta lähestyä näyttöjä tai eivät olleet niistä tietoisia. Molemmat ryhmät toivoivat UBI-näyttöön muun muassa tapahtumista tiedottamista, kirjastojen aukiolotietoja ja kirjaesittelyitä. Kirjasto toivoi mahdollisuutta esittää tapahtumajulisteita näytöllä sekä näytön parempaa kytkeytymistä kirjastomaailmaan. Lisäksi kirjasto toivoi helppoa tapaa päivittää näytön sisältöä. Tulos-luvussa on hahmoteltu mahdollisia uusia sisältöjä UBI-näyttöön kirjastonkäytön ja UBI-näyttöön liittyvien tulosten perusteella. Jatkotutkimuksena voitaisiin tutkia uudistetun UBI-näytön käyttöä ja uudistamisen onnistuneisuutta haastattelujen, UBI-näytön käyttödatan ja havainnoinnin avulla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Taru Tanska, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.