University of Oulu

Ihmisten välistä suoraa vuorovaikutusta hyödyntävät jaetun tilan sovellukset tablet-, mobiili- ja pöytätietokoneille

Saved in:
Author: Ojaniemi, Milja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505261679
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ojaniemi, 2015
Publish Date: 2015-05-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rautiainen, Mika
Reviewer: Rautiainen, Mika
Description:
Tekniikan kehityksen myötä jo olemassa oleva elektroniikka saa jatkuvasti uusia käyttötarkoituksia. Samalla verkkoyhteyksien parantuessa sosiaalinen kanssakäyminen suoritetaan internetin yli etäyhteyden avulla, jolloin ihmisten välinen fyysinen vuorovaikutus jää vähäiseksi. Kehityksen jatkuessa tavoitteena on luoda järjestelmiä ja sovelluksia, joilla tekniikan käyttäjät saataisiin tuotua takaisin samaan tilaan. Tässä kandidaatintyössä esitellään uusimpia sovellustyyppejä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi jaetussa tilassa, ihmisten välistä suoraa vuorovaikutusta, kuten keskustelua ja fyysistä kontaktia hyväksikäyttäen ja samalla kannustaen. Tuttujen PC ja konsolipelien lisäksi tutustutaan mobiilisovelluksiin, sekä lisäksi laajennetun todellisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Uusien sovellusten ohella esitellään uusia käyttötapoja joillekin vanhemmille elektroniikan laitteille. Koska suurin osa tämänhetkisistä viihdesovelluksista on pelejä, pohditaan muita mahdollisia uusia ja luovia käyttötarkoituksia läpikäydylle tekniikalle.
see all

As technology evolves the existing technologies are often used in new and different ways that was originally designed. Simultaneously, as network connections improve, social interaction is carried out over the internet and a remote connection, which leaves the direct physical human-to-human interaction secondary. As this trend continues, the objective is to create technology and applications which bring the users back together. This thesis work introduces the latest application types which can be used in a shared space, taking advantage of direct human-to-human interaction, such as conversations or physical contact while also encouraging them. In addition to the familiar PC and console applications, mobile applications are also explored as well as the possibilities offered by augmented realities. In addition a few new use cases are presented for older electronics. Since most of the current applications used for entertainment purposes are games, some possibly new and creative ways to use the presented technologies are considered.
see all

Subjects:
Copyright information: © Milja Ojaniemi, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.