University of Oulu

Tulevaisuuden toimintaympäristö: markkina-, teknologia- ja logistiikkaympäristöjen kehitysnäkymät ja niiden vaikutus toimitusketjuun

Saved in:
Author: Paldanius, Petrus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505281695
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Paldanius, 2015
Publish Date: 2015-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lappalainen, Kauko
Majava, Jukka
Reviewer: Lappalainen, Kauko
Majava, Jukka
Description:
Työssä tarkastellaan yrityksen toimintaympäristön muutosta pitkällä aikavälillä. Tarkastelun keskiössä on toimitusketju. Toimintaympäristön kehitysnäkymiä tarkastellaan kolmesta erillisestä näkökulmasta. Näinä näkökulmina voidaan pitää markkinoita, teknologiaa ja logistiikkaa. Miten nämä ympäristöt muuttuvat ja vaikuttavat toimitusketjun materiaali- ja tietovirtoihin? Miltä toimitusketjun ympärillä oleva toimintaympäristö näyttää vuonna 2030? Jokaisesta ympäristöstä on määritelty tekijät, jotka kehittyessään vaikuttavat toimintaympäristöön, niin positiivisessa, kuin negatiivisessa mielessä. Tarkasteltavat ympäristöjen tekijät ovat pääasiallisesti selkeitä trendejä, joiden kehityksen suunta voidaan määritellä. Kehitysnäkymistä on muodostettu tulevaisuustaulukko, joka toimii skenaarioiden pohjana ja auttaa jäsentelemään niiden muodostusta. Lopuksi on muodostettu kolme skenaariota, jotka kuvaavat tulevaisuuden toimintaympäristöä. Kaksi skenaariota muodostavat mahdolliset ääripäät ja kolmas on pyritty muodostamaan näiden kahden väliin. Skenaarioiden teemoiksi ovat muodostuneet markkinoiden ja kilpailukyvyn kehittyminen.
see all

This thesis examines developments in the company’s operating environment over a long time span. In the center of the examination is the supply chains information and material flow. The development of change in the supply chain is comprehended in three separate environments. These separate environments are seen as markets, technology and logistic. How these environments are changing and what is the impact of this change on the flows of the supply chain? What kind of operating environment can be expected for the supply chain in 2030? In each of the environments, factors of change are determined. These factors can have a positive or negative effect on the operating environment, as they develop in time. These factors are trends which direction of development is quite clear. On the basis of these factors, s cenarios are formed. Two of the scenarios project different ends of extreme. One is seen as the most negative path of development and one the most positive. The third scenario is formed in between of these extremes. The scenarios have two distinct themes. These themes can be determined to be the development of the markets and the development of competitiveness.
see all

Subjects:
Copyright information: © Petrus Paldanius, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.