University of Oulu

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen av-asennuksissa

Saved in:
Author: Hatunen, Jarmo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.9 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505281701
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hatunen, 2015
Publish Date: 2015-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kujala, Jaakko
Kauppila, Osmo
Tolonen, Arto
Reviewer: Kujala, Jaakko
Kauppila, Osmo
Tolonen, Arto
Description:
Tämä työ on toteutettu, koska tilaajayrityksellä ei ole dokumentoituja toimintamalleja toiminnastaan ja asennuspalvelun tilauskanta on kasvussa. Palvelun tuotteistaminen tarkoittaa palvelurakenteen määrittämistä kuvaamalla palvelun prosessit ja asioiden kulku. Työ käsittelee av-asennuspalvelun tuotteistamista. Erityistä huomioita kiinnitetään tuotteistamisen hyötyihin ja tuotteistamisen tuloksena saatavan palvelutuotekonfiguraation prosessin kehittämiseen ja projektinhallinnan kypsyyden parantamiseen. Esimerkkiyrityksen av-asennusprojektista luodaan prosessikuvaus haastattelemalla projektiin osallistuneita työntekijöitä, minkä perusteella löydetään prosessin heikot kohdat, ja tunnistetaan yrityksen palvelutuoteportfolio. Tuloksissa esitellään uusi palvelutuotekonsepti, kehitetyn prosessin kuvaus ja toimenpiteet projektinhallinnan kypsyyden parantamiseen. Palvelutuotekonsepti koostuu kolmesta eri tuoterakenteesta, jotka ovat tarkoitettu eri kokoisiin kohteisiin. Prosessin kehittämiskohteet suuntautuvat ennakointiin, jolla saadaan turhat odotusajat prosessista pois. Projektinhallinnan kypsyyttä nostetaan arvioimalla sitä viidestä eri näkökulmasta.
see all

This thesis has been carried out because the client company does not have a documented business models on their activities and installation service order backlog is increasing. Commercialization of the service means the determination of the service by describing the service processes and the course of events. The thesis deals with the commercialization of audiovisual installations. A result of commercialization is the service product configuration. Particular attention is paid to the commercialization benefits and improvements of business processes and a project management maturity of the new service product configuration. This thesis includes description of the company’s business prosess based on employee interviews. A new service product portfolio and weak spots of the business process has been found based on the description. The results presented a new service product concept, the description of the new development business process and actions to improve the project management maturity. The Service product concept consists of three different product structure that are intended for different sizes of the install locations. Process development targets based on the foresight that reduces the waiting time in the process. The maturity of the project management has been increased by estimating it from five different angles.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jarmo Hatunen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.