University of Oulu

Web client for a RESTful clinical data management system

Saved in:
Author: Rahko, Joona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505291720
Language: English
Published: Oulu : J. Rahko, 2015
Publish Date: 2015-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Seppänen, Tapio
Reviewer: Kostakos, Vasileios
Seppänen, Tapio
Description:
With the emergence of computers, the fashion in which clinical trials are conducted has been revolutionized. Traditionally, most clinical trials have been run on paper based systems, which is inefficient in the light of today’s technology. Computerization of clinical data management has improved clinical trial processes in many ways, such as by reducing the cost of collecting, exchanging, and verifying information. Moreover, readily available data has also greatly improved subject safety, as physicians are faster aware of any adverse events. This thesis depicts the requirement elicitation, design, implementation, and evaluation of a web client for Genesis, a web-based clinical data management system developed primarily for the LIRA-Study. In the LIRA-Study, the software will be used at various study sites in Finland as well as in Sweden. The usability testing, presented in this thesis, indicated that the engineered application was user-friendly and that its development should be continued. In addition to serving the LIRA-Study, the secondary goal of the developed software is to be easily portable to other studies. Initial plans have already been made to deploy Genesis in two other large-scale studies, one of which is the largest type 1 diabetes study in the world. In addition to presenting the developed software, both the current state and the history of clinical data management are also discussed. After illustrating the software development process, the results and future prospects of Genesis are pondered.
see all

Kliinisten tutkimuksien toteuttamistapa on muuttunut valtavasti tietokoneiden yleistyessä. Ennen tietokoneiden valta-aikaa kliiniset tutkimukset ovat toimineet paperipohjaisilla järjestelmillä, jotka ovat nykyteknologian valossa olleet tehottomia. Kliinisen tiedonhallinnan tietokoneistuminen on parantanut kliinisen tutkimuksen prosesseja monilla tavoin, kuten pienentämällä informaation keruusta, jakamisesta ja tarkistamisesta aiheutuvia kustannuksia. Nopeasti ja helposti käytettävissä oleva data on lisäksi parantanut tutkimuspotilaiden turvallisuutta, sillä tutkimuslääkärit ovat nopeammin tietoisia lääkkeiden mahdollisista sivuvaikutuksista. Tämä diplomityö esittelee web-pohjaisen kliinisen tiedon hallintajärjestelmän Genesiksen web-asiakasohjelman vaatimukset, suunnittelun, toteutuksen ja evaluoinnin. Kehitetyn järjestelmän ensisijainen tarkoitus on palvella LIRA-tutkimusta. LIRA-tutkimuksessa ohjelmistoa käytetään monella tutkimus paikkakunnalla sekä Suomessa että Ruotsissa. Tässä työssä esiteltävän ensimmäisen version käyttäjätestaus osoitti, että kehitetty asiakasohjelma on käyttäjäystävällinen ja sen kehittämistä kannattaa jatkaa. Ohjelmiston toissijainen tavoite on olla helposti siirrettävissä muihin tutkimuksiin. Ohjelmiston käyttöönottoa onkin alustavasti suunniteltu myös kahdessa muussa ison mittakaavan tutkimuksessa. Toinen näistä tutkimuksista on maailman suurin tyypin 1 diabeteksen kehittymistä selvittävä tutkimus. Tässä diplomityössä keskustellaan ohjelmiston esittelyn lisäksi kliinisen tiedon hallinnoinnin historiasta ja nykytilasta. Ohjelmistokehitysprosessin kuvaamisen jälkeen tässä työssä pohditaan Genesiksen jatkonäkymiä ja onnistumista ohjelmistoprojektina.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joona Rahko, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.