University of Oulu

RESTful clinical data management system

Saved in:
Author: Okkonen, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505291735
Language: English
Published: Oulu : O. Okkonen, 2015
Publish Date: 2015-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Seppänen, Tapio
Reviewer: Kostakos, Vasileios
Seppänen, Tapio
Description:
Elämme digitalisaation aikakautta, jolloin tietokoneiden avulla on mahdollista saavuttaa kustannustehokkuutta ja automaatio tiedonhallintaan. Kliiniset tutkimukset eivät ole onnistuneet pysymään mukana teknologiakehityksessä vaan turvautuvat yhä perinteisiin paperisiin keinoihin, mikä hidastaa ja vaikeuttaa tiedon hallintaa suurina määrinä viivästyttäen tutkimuksen loppuanalyysia. Suurimmat syyt tähän ovat olleen kehnot ohjelmistojen laadut, tietotaidon puute sekä epäonnistuneet käyttöönotot organisaation tasolla. Tämä diplomityö esittelee Genesiksen, web-pohjaisen kliinisen tiedonhallintajärjestelmän tukemaan LIRA-tutkimuksen tarpeita Suomessa sekä Ruotsissa. Työssä esitellään kuinka Genesiksen kehityksessä on huomioitu tietoturva ja ketterän kehityksen periaatteet tarjoamaan ohjelmistolle vaivatonta käyttöä sekä lisäarvoa uudelleenkäytettävyydellä. Uudelleenkäytettävyyttä on tavoitettu ohjelmiston helpolla siirrettävyydellä tuleviin tutkimuksiin sekä yhteensopivuutta web-pohjaisten laitteiden kanssa yhtenäisellä rajapinnalla. Lisäksi, työssä esitellään Genesiksen toteutus ja pohditaan järjestelmän tulevaisuutta. Alustavasti Genesiksen hyödyntämisestä on kiinnostunut myös maailman suurin tyypin-1 diabetes tutkimus.
see all

In the era of digitalization, clinical trials have often been left behind in adoption of automation and cost-efficiency offered by computerized systems. Poor implementations, lack of technical experience, and inertia caused by overlapping old and new procedures have failed to prove the business value of data management systems. This has led into settling for inadequate tools for data management, leaving many studies struggling with traditional approaches involving heavy paper usage further complicating the management and drastically slowing preparations for final analysis. This Master’s Thesis presents Genesis, a web-based clinical data management system development for the LIRA-study, which will take place in Finland and Sweden. Genesis has been developed to address the aforementioned obstacles with adopting information technology solutions in an agile manner with the integration of security concerns. Furthermore, Genesis has been designed to offer the long term value through reusability in terms of effortless portability for upcoming studies and interconnectability with web-enabled legacy system and handheld devices via a uniform interface. In addition to representing the design, implementation and evaluation of Genesis, the future prospects of Genesis are discussed, noting the preliminary interest of utilizing Genesis in additional studies, including the world’s largest type-1 diabetes study.
see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Okkonen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.