University of Oulu

RealXtend Tundraan perustuva immersiivitila

Saved in:
Author: Luukkonen, Jarkko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505291739
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Luukkonen, 2015
Publish Date: 2015-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Riekki, Jukka
Reviewer: Riekki, Jukka
Rautiainen, Mika
Description:
Immersio upottaa ihmisen virtuaalimaailmaan. RealXtend on avoimen lähdekoodin kehitysalusta. Tässä diplomityössä tutkitaan realXtendin kykyä toimia immersiivitilan alustana, sekä ohjelmoida vaadittava ohjelmisto tämän toteuttamiseksi. RealXtend Tundran sovelluskehitysympäristön avulla JavaScriptillä toteutetulla ohjelmalla tämä teknologinen haaste saatiin ratkaistua. Sovelluksen avulla yhden näytön kuva virtuaalimaailmasta saatiin levitettyä kaikkiaan kuudelle valkokankaalle luoden 360 asteen panoraamakuvan kuuden PC-tietokoneen ja videotykin avulla. Tässä työssä käydään lyhyesti läpi virtuaalimaailmoja, erityisesti realXtendiä, sekä immersiivitiloja. Myös työssä vaadittu laitteisto ja ohjelmointityö käydään yksityiskohtaisesti läpi testituloksin.
see all

Immersion embeds human into virtual world. RealXtend is an open source platform. In this Master’s thesis, realXtend’s ability to work as an immersive space platform, is studied together with programming necessary software to implement this. By use of realXtend Tundra SDK and JavaScript implemented software, this technology challenge was resolved. By use of this software, one screen image from virtual world were spread to in all six silver screens creating 360 degrees panorama image by use of six PC computers and projectors. In this study virtual worlds are briefly gone through, especially realXtend and immersive spaces. Also hardware and programming task are gone through in detail with experiment results.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jarkko Luukkonen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.