University of Oulu

Instrumentation of a Linux-based mobile device

Saved in:
Author: Luhtala, Harri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505301752
Language: English
Published: Oulu : H. Luhtala, 2015
Publish Date: 2015-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Röning, Juha
Reviewer: Röning, Juha
Schaberreiter, Thomas
Description:
Sensitive information are extensively stored and handled in users’ mobile devices that sets challenges in terms of information security. One of the main targets of malicious mobile applications is to steal sensitive information. Mobile devices need tools and mechanisms to provide visibility how applications access sensitive system resources and handle information. Security assessment for a randomly selected application in a resource-constrained mobile environment requires an overall understanding of the target system and might involve a significant amount of work for selecting a suitable monitoring method. This thesis presents two extensions on top of general purpose instrumentation tools. The instrumentation tools and developed extensions are executed on a Linux-based mobile device in order to monitor the behavior of applications. An application monitor extension is used for providing an overview of system resource usage by monitored application. Network monitor extension is used for analyzing content of the network traffic in real-time for selected application layer protocols. Additionally application layer data is monitored from intercepted secure connections based on user defined keywords. Developed instrumentation extensions were successfully used in a Linux-based mobile device to monitor applications’ resource access and sensitive information from outbound network traffic. The approach selected for real-time network traffic analysis provided promising results while not causing significant performance problems for the mobile device.
see all

Arkaluontoista tietoa käsitellään ja tallennetaan laajamittaisesti käyttäjien mobiililaitteissa, mikä asettaa haasteita tietoturvallisuudelle. Yksi tärkeimmistä vahingollisten ohjelmistojen tavoitteista on varastaa luottamuksellista informaatiota. Mobiililaitteet tarvitsevat työkaluja ja mekanismeja tarjoamaan näkyvyyttä miten ohjelmistot käsittelevät informaatiota ja arkaluontoisia järjestelmän resursseja. Sattumanvaraisesti valitun sovelluksen tietoturva-arviointi resurssirajoittuneessa mobiililaitteessa vaatii järjestelmän kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja voi sisältää huomattavan määrän työtä soveltuvan monitorointimenetelmän valitsemiseksi. Tässä diplomityössä esitetään kaksi laajennusta yleiskäyttöisiin instrumentointityökaluihin. Instrumentointityökalut ja laajennukset suoritetaan Linux-pohjaisessa mobiililaitteessa sovellusten käyttäytymisen tarkkailemiseksi. Application monitor -nimistä laajennusta käytetään tuottamaan yleisnäkymä tarkkaillun sovelluksen järjestelmäresurssien käytöstä. Network monitor -nimistä laajennusta käytetään reaaliaikaisesti analysoimaan tietoverkkoliikenteen sisältöä sovelluskerroksen protokollille. Lisäksi suojattujen yhteyksien sovelluskerroksen dataliikennettä tarkkaillaan määritettyjen avainsanojen perusteella. Kehitettyjä instrumentointilaajennuksia käytettiin onnistuneesti Linux-pohjaisessa mobiililaitteessa tarkkailemaan sovellusten järjestelmäresurssien käyttöä ja luottamuksellista tietoa ulosmenevästä dataliikenteestä. Valittu lähestymistapa reaaliaikaisen dataliikenteen tarkkailemiseksi tuotti lupaavia tuloksia vaikuttamatta merkittävästi mobiililaitteen suorituskykyyn.
see all

Subjects:
Copyright information: © Harri Luhtala, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.