University of Oulu

Koetun stressin yhteys elinaikaennusteeseen suomalaisilla rintasyöpäpotilailla

Saved in:
Author: Miettinen, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Statistics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201506021757
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Miettinen, 2015
Publish Date: 2015-06-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Läärä, Esa
Reviewer: Sillanpää, Mikko
Läärä, Esa
Description:
Tässä tutkielmassa tarkastellaan stressin vaikutusta suomalaisten naisten rintasyövän jälkeiseen selviytymiseen osana Sanna Heikkisen tutkimusta samasta aiheesta. Tutkimuksessa käytetään sekä Suomen Syöpärekisterin aineistoa vuosilta 2000–2007 että rintasyöpäpotilaille osoitetun Naisten terveys ja hormonien käyttö -kyselyn vastauksia. Kysely toteutettiin vuoden 2009 alussa, jolloin naisia oli seurattu kyselystä eteenpäin viisi vuotta vuoden 2013 loppuun. Aineiston tilastollisessa käsittelyssä hyödynnettiin elinaika-analyysiä (survival analysis), joka on tilastotieteen ala, jossa tutkitaan elinaikoja muutostapahtumasta toiseen. Erityisesti sovellettiin seuraavia elinaika-analyysin erityisaiheita: Ensinnäkin elinaikahavainnot ovat ehdollistettuja sille, että nainen on selviytynyt rintasyöpänsä kanssa kyselyyn saakka, eli kyseessä on nk. viivästynyt seuruuseen tulo. Toiseksi seuruun aikana menehtyneet voitiin jaotella rintasyöpään ja muihin syihin kuolleisiin, jolloin voitiin analysoida kovariaattien yhteyksiä näihin kahteen nk. kilpailevaan kuolinsyyhyn erikseen. Kolmanneksi suoritettiin monia analyysejä ositettuna eli huomioiden eri ryhmien keskinäiset erilaisuudet. Analyysit ja päätelmät tehtiin pääasiassa Coxin regressiomalleilla, mutta aineiston ja tulosten havainnollistamiseksi estimoitiin myös mm. yleisen selviytymisen todennäköisyyttä kuvaavia välttöfunktioita hyödyntäen sekä parametrittomia että erästä luonnolliseen kuutiospliniin pohjautuvaa Coxin regressiolle läheistä menetelmää. Naisten terveys ja hormonien käyttö -kyselyssä oli kysytty eri elämän vastoinkäymisten koettuja raskauksia, joten näitä kysymyksiä koskevia vastauksia käytettiin tietyin varauksin epäsuorina koetun stressin indikaattoreina. Muutamien vastoinkäymisten raskauksien tilastollinen yhteys rintasyövän jälkeiseen selviytymiseen nousi analyyseissä esiin, mutta useimmille voidaan esittää stressiin liittymättömiä vaihtoehtoisia perusteluita. Lisäksi kahden vastoinkäymisen raskauden ja rintasyövän jälkeisen selviytymisen välillä vaikutti olevan tilastollisesti riskiä alentava yhteys. Kaiken kaikkiaan pidän aineiston näyttöä stressin vaikutuksesta rintasyöpäpotilaiden elinaikaennusteeseen varsin vähäisenä. Analyysin yleistettävyyttä rajoittaa kuitenkin kyselyyn vastaamattomuuden lisäksi merkittävä yksittäisten kysymysten vastausten puuttuvuus. Analyysissä ei myöskään huomioitu mitenkään vastoinkäymisten ajoitusta syöpädiagnoosiin nähden.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Miettinen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.