University of Oulu

Harry Potter -sarjan henkilönnimistö sukupuolisuuden ilmentäjänä

Saved in:
Author: Nitovuori, Maiju1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201506031759
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Nitovuori, 2015
Publish Date: 2015-06-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Korhonen, Kuisma
Kunnas, Niina
Reviewer: Korhonen, Kuisma
Mantila, Harri
Description:
Tässä tutkimuksessa käsitellään lastenkirjallisuutta, kirjallisuuden nimistöntutkimusta, Harry Potter -kirjasarjan henkilöhahmojen sukupuolisuutta sekä henkilönnimistön ilmentämää sukupuolisuutta. Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään ensin mainittuja ja analyysiosio koostuu henkilönnimistön sukupuolisuuden tarkastelusta. Ensisijainen tutkimuskysymys on “Miten Harry Potter -sarjan henkilönnimistö ilmentää sukupuolisuutta?” ja toissijaiset ovat “Millaista on kirjallisuuden ja erityisesti lastenkirjallisuuden nimistöntutkimus?” ja “Millaisia sukupuolirepresentaatioita Harry Potter -kirjasarjassa esiintyy?” Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ja tulkita henkilönnimistön äännerakennetta, etymologiaa ja konnotaatioita sukupuolisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettinen osio muodostuu siis kolmesta pääkappaleesta: Lastenkirjallisuudesta, nimistöntutkimuksesta ja sarjan sukupuolittuneisuuden tarkastelusta. Ensimmäinen, lastenkirjallisuutta käsittelevä kappale, toimii kattokappaleena kahdelle seuraavalle ja siinä käsitellään lyhyesti lastenkirjallisuuden määritelmää, tutkimusta, sukupuolisuutta sekä fantasiakirjallisuutta. Kappaleen tarkoituksena on konseptualisoida tutkimuksen asemaa tämän hetkisessä tutkimuskentässä. Toinen, nimistöntutkimusta käsittelevä kappale, kertoo ensin nimistöntutkimuksesta yleisesti siirtyen sitten kaunokirjallisuuden nimistöntutkimukseen, lastenkirjallisuuden nimistöntutkimukseen sekä nimien sukupuolisuuteen. Kolmannessa teoriaosiossa käsitellään Harry Potter -sarjan mies- ja naiskuvia yleisesti sekä sivu- ja päähenkilöiden ilmentämiä sukupuolirepresentaatioita. Tutkimus on teoreettinen ja tutkimuksen kohteena on Harry Potter -sarjan seitsemän kirjaa: Harry Potter and the Philosopher’s Stone, Harry Potter and the Chamber of Secrets, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Harry Potter and the Goblet of Fire, Harry Potter and the Order of Phoenix, Harry Potter and the Half-Blood Prince sekä Harry Potter and the Deathly Hallows. Tutkimuksen analyysiosioon valikoitui näiden kirjojen henkilönnimistöstä tärkeimmät 17 nimeä, jotka on jaoteltu kategorioihin sen perusteella, miten niissä ilmenee sukupuolisuutta ilmeneviä piirteitä. Näiden piirteiden tueksi on otettu kirjallisuusviitteitä. Tärkeimpinä tuloksina voidaan mainita, että nimet muodostavat sukupuolisuutta ilmentävän skaalan, jolle ne sijoittuvat riippuen maskuliinisuuden tai feminiinisyyden ilmenemisestä. Naisten nimissä esiintyy luontoviitteisistä nimistä nimenomaan kukkien nimiä ja ovat muutoinkin etymologialtaan valkoisuuteen tai pyhyyteen viittaavia. Miesten nimissä luontoviitteisyyteen liittyy enemmän eläinaiheisia nimiä. Lisäksi on huomattava, ettei miesten nimien sijoittuminen skaalalle vastaa sukupuolisuutta käsittelevässä teorialuvussa tehtävää jakoa hegemonisen maskuliinisuuden ja ei-hegemonisen maskuliinisuuden välillä, ja että naisten nimien kohdalla feminiinisyyttä pyritään “vaimentamaan” käyttäen lempinimeä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maiju Nitovuori, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.