University of Oulu

Betonin suhteitus Matlab-ohjelmalla

Saved in:
Author: Välimäki, Mauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.1 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201506031766
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Välimäki, 2015
Publish Date: 2015-06-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Riekki, Jukka
Reviewer: Riekki, Jukka
Description:
Tässä työssä on keskitytty betonin suhteituksen laskemiseen lineaarisen regression kautta. Suhteitus on tärkeä betonin valmistuksen suunnitelma, jolla pyritään saamaan tuoreelle ja kovettuneella betonille halutut ominaisuudet. Puristuslujuus on betonin tärkein ominaisuus ja se toimii tässä työssä vastearvona. Puristuslujuuden vastearvoja tutkitaan ennustemuuttujien eli prediktorien avulla. Ennustemuuttujina ovat esimerkiksi sementtimäärä, vesimäärä, kiviainesmäärä ja erilaisten lisäaineiden määrä. Suhteitusta voidaan suorittaa reaaliaikaisesti betoniasemalla mutta mielestäni se tulisi ottaa yhdeksi suunnittelun osa-alueeksi. Tällöin on kuitenkin oltava betonissa reagoivien osa-aineiden käytöstä aikaisempaa tietoa, jonka avulla laskenta suoritetaan ja päätökset tehdään. Aineiston käsittelyä voidaan tehdä monellakin tavalla mutta nyt keskitytään lineaarisella regressiolla laskettaviin menetelmiin Matlab-ohjelmalla. Matlab-ohjelmassa on valmiina monia valmiita toimintoja laskennan suorittamiseksi ja tulosten esittämiseksi havainnollisesti.
see all

This work is focused on the concrete mix design calculation via linear regression. Concrete mix-design is important manufacturing plan, which aims to get desired properties into fresh and hardened concrete. Compressive strength of hardened concrete is the most important feature. Response values of concrete compressive strength are examined with predictors. Predictive variables are for example the amount of cement, water, aggregates and various additives. Concrete mix-design work can be performed in real-time in batching plant, but it should be taken as one action on normal design work. Before we can get any results and make decisions, we must have previous information about the behavior of the materials. The data processing can be done in many ways, but now we focus on the linear regression methods with a software Matlab. Matlab program has many ready-made functions and methods to perform calculations and present the results graphically.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mauri Välimäki, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.