University of Oulu

Kaikki eskarit breikkaa : toimintatutkimus tanssikasvatusprojektista esikoululaisille vuosina 2011–2014

Saved in:
Author: Puumalainen, Paula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 112
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201506041779
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Puumalainen, 2015
Publish Date: 2015-06-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Tenhu, Tapio
Description:
Tämä tutkielma on toimintatutkimus, joka tarkastelee toteuttamaani esikouluille suunnattua ”Kaikki eskarit breikkaa”-tanssikasvatusprojektia. Projektiin osallistui viisitoista oululaista esikouluryhmää,joissa vierailin opettamassa breakdance-tanssilajia. Projektiin osallistuneet päiväkodit saivat opetusmateriaalipaketin, jonka avulla tanssin harjoittelua oli mahdollista jatkaa vierailujeni jälkeen. Tutkimuksessani tarkastelen, millaista tanssikasvatusta projekti tuotti esikouluissa tanssinopettajavierailujen jälkeen. Olennaiseksi osaksi tätä tarkastelua liittyy pohdinta projektin kehitysvaiheista. Aineistona toimivat autoetnografinen aineisto sekä esikoulujen opettajien haastattelut. Tutkielmani nojaa fenomenologiaan perustuvaan taide- ja tanssikasvatusnäkemykseen, jossa kehollinen oppiminen ja kehotietoisuus ovat merkittävässä asemassa. ”Kaikki eskarit breikkaa” -projekti kehittyi yksittäisiä tanssitunteja laajemmaksi, jaetuksi oppimiskokemukseksi. Vaikka kokonaisuudella oli valmiiksi suunniteltu muoto, taiteellista ilmaisua syntyi vierailevan tanssinopettajan, lasten ja esikoulun opettajien toiminnassa. Projektissa toteutui taidekasvatukselle asetetut tavoitteet lapsen moniaistisista kokemuksista, joihin kasvattajalla voi olla pedagogista tarttumapintaa. Projektin kehitysprosessi muodostaa yhden toimintatutkimuksen syklin. Seuraavassa kehitysvaiheessa merkitykselliseksi nousee opettajien vahvempi osallistaminen projektiin sekä lasten kokemusten tutkiminen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Paula Puumalainen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.