University of Oulu

Taidekasvatus maailmaa muokkaavana vasarana : kriittinen pedagogiikka osana taidekasvatuksen opetussuunnitelmaa

Saved in:
Author: Kenttälä, Juha-Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 87
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201506061796
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-M. Kenttälä, 2015
Publish Date: 2015-06-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Lukkari, Matti
Description:
Tutkimus käsittelee kriittistä pedagogiikkaa osana taidekasvatuksen opetussuunnitelmaa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten Paulo Freiren dialogiin perustuva problematisoiva kasvatusajattelu näkyy perusopetuksen opetussuunnitelman yleisessä ja taidekasvatuksen osioissa. Paulo Freireä pidetään yhtenä viime vuosisadan merkittävimmistä kasvatusajattelijoista ja hänen pääteoksensa Sorrettujen Pedagogiikka on yksi alan merkkiteoksista. Freiren kasvatusajattelu voidaan tiivistää ongelmaan, sen tiedostamiseen ja toimintaan sen muuttamiseksi. Ongelmien tiedostaminen tapahtuu dialogissa, jossa kaikki osapuolet ovat tasavertaisia. Oppisisältöjä etsitään tutkimalla oppilaiden kokemusmaa. Kasvatuskäytäntö tähtää praksikseen, joka on tiedostamista ja maailman muuttamista. Tutkimuksen lähtökohtana on taiteen erityinen luonne paljastaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Tutkimusmetodi on systemaattinen analyysi. Systemaattinen analyysi on tutkimusmenetelmä jonka tarkoituksena on selkeyttää alkuperäinen ajatuskokonaisuus ja pyrkiä tutkimuskohteen parempaan ymmärtämiseen. Tässä tutkimuksessa analyysin kohteena on Freiren teos Sorrettujen Pedagogiikka, josta etsitään teoreettinen pohja itse tutkimuksen kohteelle, joka on vuonna 2016 voimaan astuva perusopetuksen opetussuunnitelma. Tutkimuskysymyksiä on kaksi: Mitä on dialogiin perustuva problematisoiva kasvatus ja miten dialogiin perustuva problematisoiva kasvatus näkyy opetussuunnitelmassa? Tutkimustulokset kertovat, että opetussuunnitelma sisältää paljon viitteitä Paulo Freiren pedagogiikkaan. Taideaineiden osalta kuvataide antaa enemmän eväitä tiedostamiseen ja vaikuttamiseen, kuin musiikki. Tutkimuksessa pohditaan opetussuunnitelman arvoperustan ja opetuksen käytännön välistä suhdetta. Jatkotutkimuksen voisi kohdistaa koulujen käytänteisiin, siihen että vastaako koulun käytännöt opetussuunnitelman eettiseen perustaan. Jatkotutkimuksen kohteena voisi olla myös taidekasvatuksen praksikseen tähtäävät käytännöt.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juha-Matti Kenttälä, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.