University of Oulu

Kvasikokeellinen interventiotutkimus mielimusiikin käytöstä muistisairauden käytösoireiden hoidossa

Saved in:
Author: Pelkonen, Juhani1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.3 MB)
Erratum: Erratum (PDF)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201506061817
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pelkonen, 2015
Publish Date: 2015-06-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ojala, Juha
Reviewer: Klintrup, Hans
Ojala, Juha
Description:
Muistisairaiden käytösoireilu on heidän hoitajiensa työtä voimakkaimmin kuormittava seikka ja yleisin syy muistisairaan laitoshoitoon siirtämiselle. Käytösoireiden hoidoksi suositellaan psykososiaalisia hoitomuotoja, joita kuitenkin yleisesti pidetään haastavina järjestää, ja usein hoitona käytetäänkin psyykenlääkkeitä lääkityksen huonosta riski-hyöty-suhteesta huolimatta. Psyykenlääkkeiden käyttöä tässä niiden virallisen käyttöaiheen ulkopuolisessa tarkoituksessa on kritisoitu voimakkaasti. Tässä kahden palvelukodin muistisairaiden osastojen kanssa tehdyssä interventiotutkimuksessa tutkittiin päivittäisen mielimusiikin kuuntelun vaikutusta asukkaiden käytösoireilun määrään ja heidän hoitajiensa työhyvinvointiin pohtien samalla keinoja, miten sen käyttöä voitaisiin muistisairaiden hoidossa lisätä. Tutkimus osoitti yleisen ja verbaalisen levottomuuden vähentyneen enemmän musiikkia kuunnelleessa ryhmässä kuin vertailuryhmässä (p = 0.006) ja hoitajien työhyvinvoinnin parantuneen enemmän tutkimus- kuin vertailuryhmässä (p = 0.015). Yksittäisistä työhyvinvoinnin muuttujista erityisen maininnan ansaitsee kiireen kokemisessa syntynyt tilastollisesti merkitsevä ero suhteessa vertailuryhmään (p = 0.004), mikä heikentää ajan puutteen argumenttiarvoa perusteltaessa sitä, miksi musiikkia ei vanhuksille ryhmäkodeissa tarjota. Tutkimus puoltaakin mielimusiikin käyttämistä osana kokonaisvaltaista ja kuntouttavaa, vanhuksen identiteettiä ja yksilöllisyyttä arvostavaa sekä hoitohenkilökunnan työssäjaksamisen kannalta kestävää hoitotyötä. Keskeisessä roolissa musiikin käytön lisäämisessä hoito- ja hoiva-alalla ovat musiikkikasvattajat, joiden kompetenssia laadukkaan musiikinopetuksen tarjoamiseen sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa tulee parantaa musiikin hyvinvointia tuottavan potentiaalin nykyistä tehokkaampaan käyttöön saamiseksi erityisesti vanhustenhoidon kuntouttavuuden ja tämän myötä myös alan tuottavuuden parantamiseksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juhani Pelkonen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.