University of Oulu

Nuorten kasvavien yritysten rahoituksen nykytila, vaikutukset ja tehokkuus Oulun seudulla

Saved in:
Author: Jokitalo, Marianne1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.6 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201506111866
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Jokitalo, 2015
Publish Date: 2015-06-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Svento, Rauli
Reviewer: Svento, Rauli
Simonen, Jaakko
Description:
Suomen talous ei ole toipunut vuonna 2008 alkaneesta maailmanlaajuisesta finanssikriisistä, jonka seurauksena Suomessa on tapahtunut merkittäviä rakennemuutoksia erityisesti elektroniikka- ja metsäteollisuuden aloilla. Työikäisen väestön määrä on supistunut ja työn tuottavuuden kasvu on ollut vaimeaa. Finanssikriisin myötä myös Oulun seudulla on tapahtunut merkittäviä rakenteellisia muutoksia, erityisesti ICT-alalla. Koska alueen liiketoiminta ei rakennu enää muutaman suuren toimijan varaan, tulee Oulun alueella keskittyä laajemman, joustavamman ja innovatiivisemman yrityspohjan luomiseen. Suomessa taloudellinen kasvu perustuu merkittävästi teknologiaan ja uusiin innovaatioihin. Innovaatiot lisäävät yritysten uusiutumiskykyä ja uusien liiketoimintojen kehittymistä. Taloudellinen kasvu tarvitsee lisäksi toimivia pääomamarkkinoita, koska innovaatiota luovat yritykset tarvitsevat rahoitusta. Kasvuyrityksillä on kansantalouden kannalta merkittävimmät ja nopeimmat vaikutukset, sillä ne lisäävät työllisyyttä, vaikuttavat kansantuotteen kasvuvauhtiin ja lisäävät tuottavuutta. Yrittäjyys ja kasvuyritykset ovat tällä hetkellä yksi mahdollinen ratkaisu työttömyyden kaltaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tässä tutkielmassa selvitettiin nuorten kasvavien yritysten nykytila Suomessa ja erityisesti Oulun seudulla. Suomessa on paljon mikroyrityksiä, mutta verrattain vähän nuoria kasvavia yrityksiä. Nuoret kasvat yritykset sijaitsevat pääasiassa Uudellamaalla. Oulussa nuoria kasvavia yrityksiä on yrityskantaan suhteutettuna eniten. Tosin suhteutettuna yrityskantaan alueelliset erot ovat pieniä. Suomen yrittäjyysympäristö on arvioitu Pohjoismaiden parhaaksi. Siitä huolimatta Suomessa on vähän uusia yrityksiä verrattuna muihin Euroopan maihin. Myös rahoituksen saatavuus Suomessa on kansainvälisesti erittäin hyvällä tasolla. Toisaalta tutkielman yksi keskeisimpiä havaintoja oli, että rahoitussummat ovat Suomessa ja erityisesti Oulun seudulla hyvin pieniä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marianne Jokitalo, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.