University of Oulu

Markkinoinnin haasteellisuuden hallinta ohjelmistoliiketoiminnassa

Saved in:
Author: Laine, Titta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201506301887
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Laine, 2015
Publish Date: 2015-07-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Halonen, Raija
Description:
LuK-tutkielman tavoitteena oli pohtia kokonaisvaltaista kontekstia markkinoinnin haasteellisuuden näkökulmasta, ohjelmistoliiketoiminnassa. Tavoitetilan hallintaa pohditaan tilanneanalyysin näkökulmasta, SWOT-analyysia hyväksikäyttäen. Ohjelmistoyrityksen ulkoisiin seikkoihin liittyviä uhkia tutkitaan Porterin viiden kilpailuvoiman mallin avulla. Tavoitetilan hallinnan kolmantena komponenttina voidaan pitää strategia valintoja. Strategia valinnat toimivat markkinoinnin hallinnan työkaluina, ohjelmistoliiketoiminnan bisnes päätöksiä tehdessä Ohjelmistoliiketoiminnan malli auttaa hahmottamaan elementit, joita ohjelmistoliiketoimintaa harjoittava yritys käyttää liiketoiminnassaan. Mallia tutkitaan oman osionaan, jossa otetaan kantaa, kuinka näitä osioita varioimalla yritys voi harjoittaa kokonaisvaltaista markkinointia ja bisnestä. Tutkielman loppupuolella pohditaan muutoksien ympäristöä ja epävarmuutta ohjelmistoliiketoiminnan toimintaympäristössä. Toimintaympäristöllä ei tarkoiteta ohjelmointiin liittyvää ympäristöä sovelluksineen, alustoineen ja laitteineen vaan toimintaympäristöllä tarkoitetaan yrityksen ympärillä olevia voimia. Yrityksen toimintaympäristön voidaan sanoa koostuvan mikro- ja makroympäristöstä. Mikroympäristö on oma kokonaisuutensa ja PEST analyysin avulla tutustutaan yrityksen makroympäristöön. Haasteellisuuden hallintaa lähestyttiin harkitsemalla, millaisin keinoin yritys voi saavuttaa haluamansa tavoitetilan. Tutkielmassa esitellään menetelmiä, joita yritys voi käyttää tavoitetilan saavuttamiseen. Tutkielman pohjana ovat useat teoriat ja aiemmat tutkimukset, joita tarkasteltiin ohjelmistoyrityksen ja yleisesti IT-toimialan näkökulmasta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Titta Laine, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.