University of Oulu

Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaation markkinointitoiminnassa

Saved in:
Author: Niemelä, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201509031954
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Niemelä, 2015
Publish Date: 2015-09-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pahnila, Seppo
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli erilaisten hyvien strategioiden, ohjeiden ja käytäntöjen löytäminen organisaatiolle, joka on siirtymässä käyttämään sosiaalista mediaa markkinointitarkoituksiin. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään miten sosiaalimediamarkkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista, mikä sen nykytilanne on sekä mitkä ovat sen suurimpia hyötyjä ja riskejä. Tutkimusmenetelmänä oli käsitteellis-teoreettinen menetelmä, eli tutkimus pohjautui aiemmin julkaistuihin tutkimuksiin. Kirjallisuuskatsauksessa ilmeni, että sosiaalinen media soveltuu hyvin yritysten markkinointitarkoituksiin tarjoamalla perinteisiin markkinointitapoihin nähden edullisen paikan, jossa yritykset voivat esitellä tuotteitaan ja palveluitaan, vahvistaa brändiään, kommunikoida kuluttajien kanssa sekä ottaa asiakaspalautetta vastaan (Jara et al., 2014; Neti, 2011). Samalla kun sosiaalisen median vuorovaikutteisuus tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia yrityksille, se luo niille myös uusia haasteita. Sosiaalimediamarkkinoinnin yksi suurimmista haasteista on se, että sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua ei voida hallita. (Fournier & Avery, 2011.) Kuluttajien keskustelua voidaan tukea ja ohjata esimerkiksi kommunikoimalla heidän kanssa sekä luomalla heille omia verkostoitumisalustoja (Mangold & Faulds, 2009).
see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Niemelä, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.