University of Oulu

Ongelmallinen patenttijärjestelmä

Saved in:
Author: Pakanen, Jani1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201509101962
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pakanen, 2015
Publish Date: 2015-09-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puhakka, Mikko
Reviewer: Svento, Rauli
Puhakka, Mikko
Description:
Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan patenttijärjestelmän ominaisuuksia, taloudellisia perusteita sen olemassaololle sekä patenttijärjestelmän ongelmia. Työ on kirjallisuuskatsaus, jossa tutustutaan aluksi yleisesti patenttijärjestelmään, syihin miksi patenttijärjestelmä on kehitetty, patentin pituuden ja laajuuden määrittelyyn ja esitellään optimaalisen patentin ominaisuuksia. Lopuksi keskitytään patenttijärjestelmän ongelmiin ja kyseenalaistetaan koko patenttijärjestelmän tarpeellisuus sekä esitetään, että keksijä saa tuottoa patenttisuojan puuttuessakin. Patenttijärjestelmä tarkoitettiin kannustamaan keksijöitä kehittämään innovaatioita. Ajateltiin, että keksijällä ei ole riittävää taloudellista kannustinta kehittää innovaatiota ilman patenttisuojan antamaa väliaikaista monopoliasemaa. Ideoiden luultiin leviävän ilmaiseksi ja välittömästi, joten kilpailullinen markkina ei tuottaisi keksijälle tarpeeksi hyötyä, että hän kehittäisi innovaation. Ideat eivät kuitenkaan leviä välittömästi eivätkä ilmaiseksi. Keksijä ehtii hyödyntää keksintöään taloudellisesti ennen kuin kilpailijat ehtivät markkinoille ja tämä kilpailullinen etu näyttää olevan useimmissa tapauksissa riittävä. Näin ollen keksijällä on kannustin kehittää innovaatio ilman patenttisuojaakin. Tässä tapauksessa patenttijärjestelmästä olisi tarpeeton. Yhteiskunnan hyödyn maksimoinnin kannalta ei ole tarkoitus tehdä keksijästä rikasta. Riittää, että keksijä saa taloudellista hyötyä vaihtoehtoiskustannuksensa verran, että hänellä on riittävä insentiivi kehittää keksintö eikä hän käytä resurssejaan sen sijaan johonkin muuhun vaihtoehtoiseen toimintaan. Patenttijärjestelmän olemassaolon innovaatioita lisäävä vaikutus on kyseenalainen, innovaatioiden määrä ei ole lisääntynyt patenttilakien vahvistuessa. Patenttisuoja näyttääkin usein jopa estävän innovaatioiden syntymistä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jani Pakanen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.