University of Oulu

3D-tulostettavan mallin tuottaminen hiiren munuaisen tomografiakuvista

Saved in:
Author: Kaipala, Jukka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201509152004
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kaipala, 2015
Publish Date: 2015-09-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Röning, Juha
Reviewer: Röning, Juha
Description:
Elimistön sisäinen tasapaino on riippuvainen munuaisten toiminnasta, ja krooninen munuaistauti on väestöltään ikääntyvissä länsimaissa yleisimpiä sairastavuutta lisääviä ja kuolemaan johtavia sairauksia. Aikuisen munuaiskudos ei käytännössä uusiudu, ja taudin loppuvaiheessa munuaisensiirto on nykyisellään ainoa hoitokeino, jolla sen kaikki toiminnot voidaan korvata. Hoitokeinojen kehittämistä hidastaa osaltaan se, että munuainen on monimutkainen elin emmekä tunne tarkasti sen kehityksen ja toiminnan mekanismeja. 3D-tulostus on kehittyvä ala, jonka sovelluksilla on suuria tulevaisuuden mahdollisuuksia myös lääketieteessä. Tässä työssä tutkitaan lääketieteellisen 3D-tulostuksen ja erityisesti munuaisen 3D-biotulostuksen mahdollisuuksia teoriassa ja käytännössä. Työ taustoitetaan katsauksella munuaisen organogeneesiin ja työssä käytettäviin lääketieteellisiin kuvaus-, mallinnus- ja tulostusmenetelmiin. Lisäksi esitellään muista tutkimuksista yleistetty malli 3D-tulostusprosessin vaiheista. Työn konkreettisena vaatimuksena on luoda hiiren alkion munuaisen tomografiakuvista tulostettavat pintamallit ja rakentaa ne tarkoitukseen sopivilla 3D-tulostimilla. Lopulliset menetelmät on valittu visualisointia ajatellen ja teoriaa hyväksi käyttäen, huomioiden tutkimuksen tarpeet mutta mahdollisen tulostintekniikan puitteissa. Tulosteet mitataan ja niitä verrattaan lähteenä käytettyihin malleihin. Vertailun perusteella jotkut tuloste- ja mallimittaukset eroavat toisistaan selkeästi, ja mahdollisia syitä tähän arvioidaan. Tuloksia ja käytettyjä menetelmiä arvioidaan kriittisesti. Lopuksi pohditaan siirremunuaisen 3D-tulostuksen mahdollisuuksia muiden munuaistautiin parannusta etsivien tutkimussuuntien ohella. Kaikki lähestymistavat ovat riippuvaisia munuaisen molekyylitason mekanismien paremmasta tuntemuksesta. 3D-biotulostus on vasta alkuvaiheessaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jukka Kaipala, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.