University of Oulu

MZB-veneen järjestelmien konseptin luominen

Saved in:
Author: Häggblom, Robin1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 66.8 MB)
Pages: 209
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201510082028
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Häggblom, 2015
Publish Date: 2015-10-12
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Niskanen, Juhani
Reviewer: Niskanen, Juhani
Korpela, Tapio
Description:
Työn tavoite on luoda konsepti uuden monitoimiveneen eri järjestelmille, kuten moottorin apujärjestelmille, hydrauliikkajärjestelmille ja sähköjärjestelmille. Työhön ei kuulu itse veneen suunnittelu. Vene suunnitellaan Saksan viranomaismarkkinoille, missä erityisesti pelastuslaitoksilla on käyttöä tämän luokan veneelle. Koska eri käyttäjät käyttävät veneitä vähän eri tavalla, ja koska kaikilla on omat preferenssinsä, veneen järjestelmät suunnitellaan alusta asti helposti muokattaviksi, jotta venettä voidaan tarjota niin monelle eri käyttäjälle kuin mahdollista. Käytännössä työn ensimmäinen vaihe on kerätä aineisto, josta selviää yleisimmät vaatimukset. Tämä aineisto perustuu pääosin tarjouspyynnöistä tulevalta markkinaalueelta. Näiden vertailujen pohjalta laaditaan tekninen erittely, josta veneelle asetetut vaatimukset käyvät ilmi. Tämän jälkeen alkaa järjestelmien suunnittelutyöt. Suunnittelutyössä pyritään ottamaan huomioon mahdolliset synergiat eri versioiden välillä, ja näin saadaan mahdollisimman paljon yhtenäisiä osia ja työvaiheita. Vene suunnitellaan kolmelle eri propulsiojärjestelmälle, eli sisäperälaitteille, vesisuihkulaitteille ja perämoottorille. Kaksi ensimmäistä käyttävät dieselmoottoria voimanlähteenä, kun taas perämoottori on bensiinimoottori. Polttoainejärjestelmä järjestetään komposiittisilla polttoainesäiliöillä ja sertifioiduilla polttoaineletkuilla. Jäähdytysjärjestelmä käyttää merivettä jäähdyttämään koneen omaa makeavesikiertoa lämmönvaihtimen kautta. Sisäperä- ja perämoottorissa tämä makeavesikierto tulee osana moottorintoimitusta, mutta vesisuihkulaitteelle täytyy rakentaa erikseen oma pohjanläpivienti jäähdytysvedelle. Ohjauspulpetti suunnitellaan mahdollisimman modulaariseksi, jotta se voidaan muokata eri asiakkaitten erilaisten toivomusten mukaan. Tämä onnistuu helposti käyttämällä irtonaisia paneeleja kojelaudalla, jolloin itse pulpetti pysyy samanlaisena riippumatta käyttäjän instrumenttivalinnoista.
see all

The aim of this thesis is to create the concepts for the systems of a multipurpose-boat, such as hydraulics, the auxiliary functions of the engine, and the electrical systems. The design of the boat itself is not within the scope of this thesis. The boat is designed for the German public sector, where especially the rescue departments are important users of this category of boats. As different users use their boats in slightly different ways, the user requirements are also slightly differing. Thus, the systems of the boat have to be designed in such a way that they are easily altered, to suit as many users as possible. In practice, the first stage of this thesis is to gather source material, from which the most common requirements can be established. This material is largely in the form of requests for proposals issued from the market sector in question. Based on the common requirements a technical specification can be made, which include the most important stipulations for the craft. After this, the design work can be started. During the design, synergy effects between the different versions are emphasized, in order to achieve a maximum amount of shared parts and work steps between the different versions. The boat is designed for three different propulsion systems, including outboard, sterndrive, and water jet. The former uses gasoline, while the two latter are powered by marine diesel engines. The fuel system is arranged by means of a composite fuel tank and certified fuel hoses. The coolant system is two-fold, with sea water cooling of the engine’s own fresh water cooling circuit. For the sterndrive and outboard, the whole cooling system is built into the propulsion line, while the jet propulsion system demands that the sea water circuit is made from scratch, with its own inlet. The steering console is designed to be modular, so that it can easily be modified in accordance with the customer’s wishes. This is achieved through the use of loose panels in the dashboard, meaning that the structure of the steering console stays the same regardless of the choice of instrumentation made by the customer.
see all

Subjects:
Copyright information: © Robin Häggblom, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.