University of Oulu

Tuotannon läpimenoajan lyhentäminen Lean-periaatteita hyödyntäen

Saved in:
Author: Rytinki, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 100
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201510082035
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Rytinki, 2015
Publish Date: 2015-10-12
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lappalainen, Kauko
Reviewer: Lappalainen, Kauko
Pirkola, Heikki
Description:
Jatkuva kehittäminen on pienten ja keskisuurten yritysten elinehto jatkuvasti kasvavassa kilpailussa. Tuotannon tulee olla joustavaa ja asiakkaiden tarpeeseen on pystyttävä vastaamaan lähes täydellisesti. Lean-toimintaperiaatteita noudattamalla yritykset saavat tuotannosta tehokkaampaa hukkaa poistamalla. Lean-toiminta vaikuttaa kaikkiin tuotannon toimenpiteisiin ja sen läpivienti vaatii koko yrityksen henkilöstön sitoutumista kehitystyöhön. Lean-toiminnan tulokset ovat näkyvillä lyhyellä aikavälillä. Lean-kehitystyöhön on kehitetty suuri määrä erilaisia työkaluja, joilla pyritään lyhentämään tuotannon läpimenoaikaa. Työkaluja on kehitetty tuotannon eri osa-alueille, jolloin jokaiseen kehityskohteeseen löydetään valmis toimintamalli. Työn tilaajana oli hyötyajoneuvojen ohjaamoiden lattiamattojen valmistukseen erikoistunut Hydnum Oy. Hydnumin tarve oli kehittää tuotantoprosessiaan kokonaisvaltaisesti hyödyntäen Lean-toimintaperiaatteita. Tuotannon läpimenoaikaa haluttiin saada lyhyemmäksi. Tuotannolle tehtiin työnmittaus, jonka tuloksista saatiin tehtyä arvovirtakuvaus tukemaan tuotannon kehityskohteiden etsintää. Arvovirtakuvauksesta löydettiin tuotannon hitaimmat osat, joita lähdettiin kehittämään tavoitteena kokonaistehokkuuden kasvattaminen. Tuotannon hitaimpia osia kehitettiin etsimällä jokaiseen kehityskohteeseen paras toimintatapa. Toimintatavan vaikutus tuotannon kokonaisuuteen otettiin huomioon. Tuotannon kehityskohteille löydettiin kehitystoimenpiteet, joiden vaikutusta tuotantoon on pohdittu työn teoriaosuudessa. Kehitystoimenpiteiden vaikutuksiin voitiin varautua ennakkoon, koska ennakkotutkimuksista saatujen tietojen avulla pystyttiin varautumaan kehitystoimenpiteiden haasteisiin. Kehityskohteita kokeiltiin käytännössä ja niistä saadut tulokset olivat positiivisia. Pysyviä muutoksia tehtiin varaston järjestykseen sekä materiaalien ja puolivalmisteiden toimittamiseen. Toimenpiteiden standardointi tullaan viemään loppuun suunnitelman mukaisesti. Työn kehitystoimenpiteillä saatiin kehitettyä tuotannon toimenpiteitä ja lyhennettyä tuotannon läpimenoaikaa. Tuotannon kehitys pystyttiin todistamaan vertaamalla uusia tuloksia ennen toimenpiteitä saatuihin tuloksiin. Tulokset saatiin tuotantolaitteiden historiatiedoista ja lyhentyneistä etäisyyksistä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Rytinki, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.