University of Oulu

Sosiaalisesti jaettu motivaation ja emootioiden säätely tietokoneavusteisessa yhteisöllisessä oppimisessa

Saved in:
Author: Liikala, Joni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201510092050
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Liikala, 2015
Publish Date: 2015-10-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvenoja, Hanna
Reviewer: Järvelä, Sanna
Järvenoja, Hanna
Description:
Tämä tutkimus tarkastelee motivaation ja emootioiden säätelyä tietokoneavusteisessa yhteisöllisessä oppimisessa. Käyttäen tilannekohtaista analysointimenetelmää tutkimuksessa selvitetään millaisia sosio-emotionaalisia haasteita oppilaat kohtaavat yhteisöllisessä oppimistilanteessa ja miten motivaatiota ja emootioita säädellään näissä tilanteissa. Tutkimuksen aineisto on kerätty kansainvälisten yliopisto-opiskelijoiden tietokoneavusteiselta kurssilta. Kurssin aikana opiskelijat työskentelivät yhteisöllisen kirjoittamisen parissa viiden viikon ajan. Oppimistehtävän suorittamisen aikana oppilailta kerättiin tilannekohtaista tietoa sosio-emotionaalisten haasteiden kokemuksista ja näihin liittyvästä yhteisöllisestä motivaation ja emootioiden säätelystä käyttäen AIRE (Adaptive Instrument for Regulation of Emotions) -instrumenttia. Tutkimuksen tulokset osoittavat oppijoiden kykenevän sosiaalisesti jaettuun motivaationaalisten ja sosio-emotionaalisten haasteiden säätelyyn. Sosiaalisesti jaetussa säätelyssä (socially shared regulation), ryhmän jäsenet säätelevät kollektiivisesti ja tasapainoisesti toimintaansa. Tämä säätelyprosessi eroaa laadullisesti itsesäätelystä (self-regulation), jossa yksilö säätelee itseään sekä yhdessä säätelemisestä (co-regulation), jossa yksilöt avustavat toistensa säätelyä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joni Liikala, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.