University of Oulu

Putt swing and hit measurement using a wrist device

Saved in:
Author: Käsmä, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.3 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201510092053
Language: English
Published: Oulu : T. Käsmä, 2015
Publish Date: 2015-10-13
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Silven, Olli
Reviewer: Silven, Olli
Rahtu, Esa
Description:
Developing automated electronic training aids for sports has become more and more viable in recent years. Modern smartphones provide ubiquitously available computing resources. Combined with ever smaller, increasingly accurate and energy efficient motion measurement technologies, this has enabled the creation of automated systems able to offer feedback to people engaged in various sports, thus aiding them in their training. In many sports, including golf, it is of interest to track the movement of the hands and arms to gain insight into the player’s technique. Wrist mounted devices, such as wrist watches, are widely used and accepted to be relatively unintrusive to wear in many sports. The wrist is also directly connected to the hands that control the used equipment, such as golf clubs. Following a review of currently existing golf training aids, wrist device was chosen as a suitable compromise between user comfort and performance for measuring movement in golf. In the context of this thesis, a prototype device for measuring golf putts was designed and implemented. In addition, a simulation set-up was created for measuring acceleration data during golf putts performed by a human subject and a purpose-built human analogue. The resulting signals were analysed with a view towards use in algorithm development. The implemented device proved able to produce data of sufficient quality and quantity to enable algorithm design and implementation. A preliminary test was performed to verify that detection of putts using this device was viable, thus laying the base for creating an automated system able to give instant feedback to the user.
see all

Viime vuosina urheiluharjoittelua tukemaan on kehitetty sähköisiä apulaitteita. Älypuhelimien laskentaresurssit yhdistettynä yhä pienempiin, tarkempiin ja energiatehokkaampiin liikkeenmittausteknologioihin ovat mahdollistaneet automaattiset järjestelmät, jotka kykenevät palautteella tehostamaan eri urheilulajien harjoittelua. Käsien ja käsivarsien tarkka seuraaminen on hyödyllistä monessa urheilulajissa, mukaan lukien golfissa. Tieto käsien liikkeestä voi auttaa ymmärtämään pelaajien tekniikkaa paremmin. Rannekellon tyylisten laitteiden koetaan olevan huomaamattomia käytössä. Ranteet ovat myöskin suorassa yhteydessä käsiin, joilla urheiluvälineitä usein hallitaan. Tässä työssä tarkasteltiin tällä hetkellä olemassa olevia golfharjoittelun apuvälineitä. Rannelaitteen katsottiin olevan sopiva kompromissi käyttäjämukavuuden ja mittaussuorituskyvyn väliltä liikkeen mittausta varten golfissa. Toteutetulla prototyyppilaitteella mitattiin puttien kiihtyvyysdataa. Putteja suoritti sekä testihenkilö, että mekaaninen aitoa puttiliikettä matkimaan rakennettu laite. Mitattuja signaaleja tarkasteltiin algoritmikehityksen kannalta. Laitteen todettiin käytännössä kykenevän tuottamaan määrällisesti ja laadullisesti riittävää dataa algoritmikehitystä varten. Alustavassa testauksessa varmistettiin, että puttien automaattinen tunnistaminen laitetta käyttäen on mahdollista. Tulokset ovat perusta automaattisesti palautetta antavan järjestelmän luomiselle.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Käsmä, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.