University of Oulu

Karjasillan jälleenrakennuskauden pientalot integroidun rakennussuojelun näkökulmasta

Saved in:
Author: Immonen, Risto1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 53.1 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201510132063
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Immonen, 2015
Publish Date: 2015-10-14
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu-Sisko
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Kjisik, Hennu
Nykänen, Kari
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Pihlajaniemi, Janne
Description:
Diplomityöni aiheena on Karjasillan jälleenrakennuskauden pientalot integroidun rakennussuojelun näkökulmasta. Integroitu rakennussuojelu tarkoittaa julkisen kontrollin alaista rakennetun ympäristön suojelu- ja hoito-ohjelmaa, jossa otetaan huomioon paikalliset asukkaat ja toiminnot. Diplomityössäni käyn läpi alueen nykytilanteen, historian ja kaavavaiheet. Tarkastelen jälleenrakennuskauden aluetta ja sen osia seuraavasti: 1. Jälleenrakennuskauden piirteiden säilyneisyys 2. Viheralueet ja pihat 3. Pientalojen pihat 4. Julkisivujen korjaukset (julkisivuverhous, väri, lisälämmöneristäminen, ikkunat ja ovet, vesikate ja sokkeli) 5. Laajennukset 6. Esteettömyys 7. Muut korjaukset 8. Portit, pihat ja pihankäsittely 9. Talotyypit Tutkin alueen arvostusta, korjaustapaohjeita ja asemakaavamääräyksiä ja erityisesti mahdollisuutta palauttavaan korjaamiseen. Yhteenvetona mietin kuinka Karjasilta hienona, toistaiseksi hyvin säilyneenä jällenrakennuskauden alueena voisi säilyä tulevaisuudessakin ajankuvallisesti mahdollisimman yhtenäisenä ja kenties osin jopa palauttavan korjaamisen kautta saada takaisin osittain jo jotain menettettyä. Alueen asukkaat ja sen erityispiirteet huomioiden esitän tiettyjä keinoja sen säilyttämiseksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaana.
see all

Subjects:
Copyright information: © Risto Immonen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.