University of Oulu

Kylä kerrostalossa : yhteisöasumisen pohjoismaisen mallin mukainen kerrostalo Helsingin Kamppiin

Saved in:
Author: Koivuranta, Emma1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 26.3 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201510132071
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Koivuranta, 2015
Publish Date: 2015-10-14
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Mahlamäki, Rainer
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Kjisik, Hennu
Nykänen, Kari
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Description:
Kylä kerrostalossa on suunnitelmapainotteinen diplomityö, jonka aiheena on yhteisöasumisen pohjoismaisen mallin mukaan suunniteltu kerrostalo Helsingin keskustaan Kampin kaupunginosaan. Työ jakaantuu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä tarkastelen yhteisöasumisen pohjoismaisen mallin ajankohtaisuutta väestörakenteiden muutosten, asumisen individualisoitumisen sekä kaupunkien vetovoiman kasvun aiheuttamien haasteiden kautta. Pohdin myös yhteisöasumisen potentiaalia näiden erilaisten haasteiden ratkaisuvaihtoehtona urbaanin kerrostaloasumisen näkökulmasta. Toisessa osassa tarkastelen esimerkkikohteiden kautta erilaisia yhteisöasumisen pohjoismaisen mallin peruspiirteitä tilasuunnittelun perspektiivistä. Pohdin myös erilaisia suunnittelukeinoja, joilla yhteisöllisyyden syntymistä ja ylläpitämistä voisi mahdollistaa. Kolmannessa osassa esittelen kahdessa ensimmäisessä osassa tekemieni johtopäätösten perusteella suunnittelemani yhteisöasumisen pohjoismaisen mallin mukaisen yhteisöllisen kerrostalon. Suunnitelmani tarkoituksena on luoda alueen kaupunkirakennetta tiivistävä, arkkitehtonisesti laadukas, erilaisia asumisen vaihtoehtoja, laadukkaita asuntoja ja yhteistiloja tarjoava kaupunkikerrostalo. Yhteisötalo, jossa asukkailla on mahdollisuus elää rikasta arkea yhdessä ja rinnakkain, toisiaan tukien ja auttaen, kuitenkaan kodin yksityisyydestä ja laatutasosta tinkimättä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Emma Koivuranta, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.