University of Oulu

Liiketoiminnan hyötyjen huomiointi tietoturvan hallinnollisessa toteuttamisessa

Saved in:
Author: Maijanen, Karri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201510142074
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Maijanen, 2015
Publish Date: 2015-10-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Karjalainen, Mari
Description:
Tutkimuksessa käydään läpi tietoturvallisuuden hallinnoinnin toteuttamista liiketoiminnan hyötyjen näkökulmasta. Tietoturvallisuuden toteuttamisessa on tärkeä ymmärtää liiketoiminnallisia hyötyjä, jotta siihen tehty investointi tukisi liiketoimintaa ja hyödyttäisi parhaiten liiketoiminnan arvon tuotantoa. Tutkimuksessa tehtiin kirjallisuustutkimus, missä tutkittiin tietoturvallisuuden hallinnolliseen toteuttamiseen vaikuttavia osa-alueita ja miten ne tulisi huomioida liiketoiminnan osana. Kirjallisuustutkimuksen tuloksena löytyi useita alueita, joilla voidaan vaikuttaa tietoturvallisuuden tasoon organisaatiossa. Tutkimuksessa löydettiin liiketoimintaetuja tietoturvallisuuden nostamisesta strategiselle tasolle. Oikein toteutettuna tietoturvatoiminta tuo liiketoiminnalle runsaasti hyötyjä organisaation eri tasoille. Ihmisen toiminnan vaikutus tietoturvallisuuden tasoon organisaatiossa on yhä merkittävin. Tämän vuoksi organisaation henkilöstöhallinnon tulisi ottaa suurempi rooli tietoturvallisuuden kehityksessä ja ylläpitämisessä. Tietoturvallisuuden hallinnoinnista on tullut osa yrityskulttuurin rakentamista ja se on näin lähentynyt johtamisen keinoin hallittavaa kokonaisuutta. Tietoturvallisuus on kasvanut liiketoiminnan estäjästä ajan saatossa sen mahdollistajaksi ja turvaajaksi. Liiketoiminnassa tietoturva on noussut kilpailutekijäksi ja osaksi tietointensiivisen yrityksen arkipäivää. Tiedon turvaamisen keinoilla säilytetään liiketoiminnalle tärkeän tiedon arvo luomalla turvallinen tietojenkäsittely-ympäristö. Yrityksen päätöksenteon käytössä olevan tiedon arvostus kasvaa, mitä paremmin sen turvaominaisuuksia pystytään suojaamaan. Tietoturvallisuus on panostamista luotettavaan päätöksentekoon. Tietoturvallisuuden keinoin voidaan helposti luoda näennäisesti tietoturvallinen ympäristö, mikä huonon käytettävyyden vuoksi huonontaa tietoturvan tasoa. Liiketoiminnalle on pystyttävä perustelemaan saavutettavien hyötyjen vaikutus liiketoiminnalle ja liiketoiminnan johdon on seurattava, sekä vaadittava hyötyjä kaikilta tietoturvallisuuden investoinneilta. Tämä yhteistyömalli tuo tietoturvallisuuden hyödyt myös johtoryhmän ulottuville ja näin tärkeä tieto on käytettävissä myös liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa. Liiketoiminnan hyödyt näkyvät toiminnallisissa, taktisissa, strategisissa ja organisatorisissa organisaation toiminnan osissa. Mitä paremmin tietoturvallisuus yrityksessä toteutetaan, sitä paremmat edellytykset yrityksellä on myös menestyä. Tämän vuoksi tietoturvallisuuden strateginen merkitys on liiketoiminnalle hyvin merkittävä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Karri Maijanen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.