University of Oulu

Miksi avointa dataa? : monitapaustutkimus Oulun alueen toimijoista

Saved in:
Author: Romppainen, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.5 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201510152088
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Romppainen, 2015
Publish Date: 2015-10-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:
Kymmenen vuoden kuluessa yhteiskuntamme tuottaman datan määrä tulee monikymmenkertaistumaan. Datan säilyttämiseen ja käsittelyyn käytetään paljon energiaa. Jotta tuo energia ei kuluisi turhaan, kannattaisi dataa myös hyödyntää. Avoin data on koneluettavassa muodossa olevaa jalostamatonta informaatiota, jota voi käyttää ilmaiseksi kuka tahansa. Tässä monitapaustutkimuksessa kysytään: ”Miksi avointa dataa?” Vastauksia etsittiin tutkimalla datan hyödyntämistä tieteen, julkishallinnon ja median näkökulmista. Tavoitteena oli selvittää, miksi dataa avataan juuri nyt yhteiskunnassa niin monella eri taholla. Eri näkökulmia tutkimuksessa edustivat Oulun yliopisto, Oulun kaupunki ja sanomalehti Kaleva. Aineistoa käsiteltiin esimerkkitapauksena avoimen datan hyödyntämiseen liittyvistä toimista. Tämän tiedeviestinnän maisteriohjelmassa tehdyn tutkimuksen pääpaino on tieteen näkökulmassa. Tutkimuksen päätavoitteena on ymmärryksen parantaminen avoimen datan hyödyntämisestä sekä sen tuomista mahdollisuuksista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, jossa aikaisemman tiedon merkitys tavoittelee uusia ajatusmalleja. Teorian ja aineiston lisäksi tutkimuksessa perehdyttiin myös erilaisiin avoimeen dataan liittyviin lakeihin, säädöksiin ja hankkeisiin, jotka vaikuttavat avoimen datan hyödyntämiseen. Datan avaamisen hyödyt koetaan yhä useammin suuremmiksi kuin siihen liittyvät haitat, riskit ja kustannukset. Datojen avaaminen vaatii pitkäjänteisiä suunnitelmia, koska suurimmat hyödyt näkyvät välillisesti tai vasta pitkän ajan kuluttua. Avaaminen vaatii myös uusia toimintamalleja, joiden toteuttaminen ei onnistu ilman yhteistyötä ja ymmärrystä avaamisen merkityksestä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Romppainen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.