University of Oulu

Implementation of the specification and schematics design for the Ethernet Fronthaul Module

Saved in:
Author: Parkkonen, Tomi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.2 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511052109
Language: English
Published: Oulu : T. Parkkonen, 2015
Publish Date: 2015-11-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Mäntyniemi, Antti
Reviewer: Määttä, Kari
Mäntyniemi, Antti
Description:

Abstract

This Master’s Thesis covers theory and implementation of a device which is designed using a small base station as a reference. The theory chapter consists of the description and theory of a cloud radio access network architecture, a high data rate interface, an active antenna system and a designed device itself. This theory chapter is used to give reasons why the device is designed. The implementation chapter is divided into two chapters, which explains how the implementation specification is done and how the schematics were drawn. The schematics chapter covers the modifications, which are done to the hardware of the original small base station.

Ethernet Fronthaul Moduulin implementointispesifikaation ja piirikaavion suunnittelu

Tiivistelmä

Tämä diplomityö käsittelee pienen tukiasemalaitteen pohjalta suunniteltavan laitteen, siihen liittyvän teorian sekä toteutuksen. Laitteeseen liittyvä teoria muodostuu neljästä kappaleesta, jotka käsittelevät cloud radio access network -arkkitehtuuria, nopean data määrän rajapintaa, aktiivi antenni systeemiä sekä itse suunnitellun laitteen teoriaa. Teorialla pyritään pohjustamaan syitä siihen, minkä vuoksi kyseinen laite on haluttu toteuttaa. Laitteen toteutusta käsittelevä kappale on jaettu kahteen osioon, joissa kuvataan implementointispesifikaation toteutus ja piirikaavioiden piirto. Piirikaavio kappaleessa käsitellään muutokset, jotka on tehty pohjana käytettävän tukiaseman laitteistolle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tomi Parkkonen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.