University of Oulu

Ohjausjärjestelmä laserpulssin lentoaikaan perustuvaan etäisyysmittaukseen

Saved in:
Author: Koivunen, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511052113
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Koivunen, 2015
Publish Date: 2015-11-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kostamovaara, Juha
Reviewer: Kostamovaara, Juha
Jansson, Jussi-Pekka
Description:
Diplomityössä perehdyttiin lasertutkan toimintaperiaatteisiin, komponenttien ohjaamiseen ja mittausohjelmiston toteutukseen. Toteutettuja ohjausjärjestelmää ja mittausohjelmistoa käytettiin walk-virheen mittaamiseen ja tutkimiseen. Työssä esitetään etäisyyden mittaus laserpulssin lentoaikaa mittaamalla, etäisyyden mittauksen walk-virhe sekä lasertutkan komponentit. Komponenteista esitetään tarkemmin tutkimusryhmän uusimmat REC15 -vastaanotinpiiri ja TDC10 -aika-digitaalimuunninpiiri sekä niiden ohjaus. Lisäksi esitetään kehitysalusta ja mittausaineiston visualisointi tietokoneella. Työssä toteutettiin ja dokumentoitiin esitettyihin komponentteihin perustuva lasertutkan ohjausjärjestelmä kehitysalustan Xilinx Spartan6 FPGA -piirille Verilog-koodilla. Tietokoneeseen kytkettyä ohjausjärjestelmää ohjataan suunnitellulla ja toteutetulla Python-pohjaisella mittausohjelmistolla. Mittausohjelmisto esittää mittausaineiston kuvaajina ja tallentaa aineiston CSV-muotoisena tekstitiedostona jatkokäsittelyä varten. Toteutettuja ohjausjärjestelmää ja mittausohjelmistoa käyttäen suoritettiin lasertutkan piirilevyn käyttöönotto, komponenttien asetusten muutokset, mittaustapahtuman hallinta ja walk-virheen mittaukset. Toteutetuilla ohjausjärjestelmällä ja mittausohjelmistolla nopeutettiin walk-virheen mittauksia ja tutkimista.
see all

This master’s thesis work familiarized the principles of laser rangefinder, the control of components and the implementation of measurement software. Implemented control system and measurement software were used in the timing walk error research. The work presents time of flight laser pulse distance measurement, timing walk error and the components of laser rangefinder. More details are presented in the research groups’ newest components; REC15 -receiver chip and TDC10 -time to digital chip. Also the development platform and data visualization on a computer are presented. The laser rangefinder control system is documented and implemented for the Xilinx Spartan6 FPGA processor using Verilog code on the development platform. The computer connected control system is driven with a designed and implemented Python-based measurement software. The measurement software presents measurement data with graphs and saves data for further use in text files using CSV-format. The laser rangefinder PCB wake up, setup changes for the components, control of measurements and walk error measurements were done using an implemented control system and measurement software. Walk error measurements were easier than before, which also made the walk error research faster.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Koivunen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.