University of Oulu

Televerkkojen laitteistorajapintojen ohjelmistoarkkitehtuuri

Saved in:
Author: Seppänen, Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511052118
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Seppänen, 2015
Publish Date: 2015-11-10
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Röning, Juha
Reviewer: Röning, Juha
Häkkinen, Juha
Description:
Laitteistorajapinnat, joilla tietokone saadaan liitettyä osaksi televerkkoa ovat valmistajakohtaisia. Tässä diplomityössä esitetään, kuinka voidaan suunnitella ohjelmistoarkkitehtuuri, joka mahdollistaa televerkkoihin liitettyjen laitteistojen ohjaamisen laitevalmistajasta riippumatta. Työssä tuodaan esille suunnittelua ohjaavat tekijät, joita etenkin ISDN-televerkkojen vaatimukset asettavat. Tuloksena on ohjelmisto, joka tarjoaa laitteisto- ja valmistajariippumattoman rajapinnan puhelinverkkoon.
see all

Device interfaces, that are used to integrate a personal computer as a part of a larger telephone network are vendor dependent. In this master’s thesis a software architure is designed, that allows vendor independent control of telephone network enabled devices. In this work factors, which arise particularly from ISDN-network requirements, that drive the design and the resulting implementation are presented. As a result a software is presented, that offers both hardware and vendor independent interface to the telephone network.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pekka Seppänen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.