University of Oulu

Harvesteripäiden testauslaitteiston automatisointi

Saved in:
Author: Matilainen, Sami1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 90
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511062119
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Matilainen, 2015
Publish Date: 2015-11-10
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Liedes, Toni
Reviewer: Liedes, Toni
Alatalo, Juho
Description:
Diplomityössä suunniteltiin ja toteutettiin harvesteripäiden testauslaitteiston automatisointi käyttäen hyödyksi kenttäväylään kytkettäviä I/O-laitteita sekä PC-pohjaista ohjelmoitavaa logiikkaa. Työn keskeisin tavoite oli luoda uusi, automatisoitu testauslaitteiston ohjausjärjestelmä, jolla pystyttäisiin suorittamaan usean erilaisen harvesteripäämallin testaussekvenssi. Diplomityön kirjallisuustutkimus koostui harvesteripäiden toiminnan tutkimuksesta, teollisuudessa käytettäviin automaatioratkaisuihin perehtymisestä sekä valitun laitteiston ja ohjelmointiympäristön esittelystä. Teollisuuden automaatioratkaisuista etsittiin ideoita ja opastusta diplomityön suunnitteluosiota ajatellen. Ohjauksen ohjelmoinnissa painotettiin järjestelmän parametrisuutta, laajennettavuutta ja soveltuvuutta alati muuttuviin testattavana oleviin harvesteripäämalleihin. Ohjausohjelmiston rakenne koostui pääohjelmasta ja sen apuna toimivista erinäisistä funktioblokeista, joiden avulla suoritettiin mm. harvesteripäiden testattavat liikkeet sekä anturidatan käsittely. Ohjelmalle luotiin myös käyttöliittymä, jonka pääpainona olivat selkeys ja informatiivisuus. Erityistä huomiota painotettiin käyttöliittymän automaattisen sekvenssin ja manuaaliohjauksen toteuttamiseen, sillä testausprosessin aikana joitain liikkeitä joudutaan välttämättä ajamaan myös manuaalisesti testauksen kattavuuden nimissä.
see all

The subject of this Master’s Thesis was to design and implement an automatization facelift for existing testing equipment for harvester heads. The automatization was accomplished using programmable control logic via industrial PC and a selection of I/O terminals connected to a fieldbus. The key objective in this Thesis was to create an automatized control system which is able to run a testing sequence for multiple different models of harvester heads. The literature research part of this thesis consisted of researching the functions of a harvester head, studying various examples of industrial automation, and examining and presenting the chosen programming software and hardware. During the study of field of industrial automation the main focus was to find suitable examples and guidance for the design section of this Thesis. Main focus during the programming was making sure the control program was parameterized, extensible and adaptive regarding the continuously changing and improving selection of harvester heads. The structure of the control program consisted of a main program which utilized a variety of function blocks created for i.e. executing the motions of a harvester head under testing, or processing the sensor data. User interface was also developed, which focused on ease-of-access and informativity. Special attention was paid to the differentiation between automatic and manual control since the comprehensive testing procedure requires some of the movements to be controlled manually in addition to the automatic sequence.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sami Matilainen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.