University of Oulu

Human papilloma virus vaccination and the online news commenting : a critical discourse analysis approach

Saved in:
Author: Moilanen, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511122132
Language: English
Published: Oulu : T. Moilanen, 2015
Publish Date: 2015-11-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuure, Leena
Reviewer: Kuure, Leena
Siromaa, Maarit
Description:
This thesis examined the reader comments of an online article that concerns human papilloma virus (HPV) vaccination. The article has been published in the online version of the New York Times with the headline “HPV Vaccine Is Credited in Fall of Teenagers’ Infection Rate”, on June 19th 2013. Vaccines cause discussion. HPV vaccination is a controversial topic among the commenters, because the vaccine is given to children and adolescent, and HPV is transmitted through sexual contact. I analysed the linguistic features of the reader comments to see what types of discourses it created. I singled out the comments which were typical or expressive concerning the discussed discourse. I also wanted to represent the relations between commenters. In addition, I discuss commenting to a news article as a means of community building, however, the analysis foregrounds the discourses. The theoretical foundation of this thesis is largely based on the works of Norman Fairclough (2003, 2010) and his view of critical discourse analysis (CDA), and the comments are analysed using CDA as a foundation. The ways in which vaccines are described and discussed in public have an impact on private decision-making. Understanding the discourses that people use when discussing vaccines is therefore important in order to wider understand vaccine conversation. I wanted to see what types of arguments and justifications the commenters have for either accepting or not accepting the HPV vaccine. The research question of the thesis was: What discourses the comments of HPV vaccination related piece of news create. From the reader comments, three main discourses were found: The ideal parent, societal discourse and medical discourse. Parental discourse focuses on parenting decisions, skills and the battle of what makes a good parent. Societal discourse is activated in the effect vaccination has on a society, the reasons behind vaccination decisions and distrust or trust of pharmaceutical companies. I also included the stance commenters have on the article to societal discourse. Medical discourse focuses on the way commenters use medical lexicon and somehow show their medical knowledge. They use medical talk to justify their opinions and make their comments sound more believable. Other discourses could have been found as well, however, these were the most striking to me. The commenters of the studied article can roughly be divided in two groups; those who support the vaccine and those who do not. The groups question the comments of each other and defend commenters with similar viewpoints. Shared values create a sense of community. In the case of commenting, people form a community for a definite period of time; either the commenting space closes or the frequency of commenting decreases. The main themes in the online comments of the studied article were consistent with earlier vaccination discussion (Lei et al. 2015; Feinberg et al. 2015), which suggest that online comments can provide a reliable source on attitudes and perceptions of health issues. HPV vaccination causes discussion among parents, and vaccination is socially important; it has an effect on everyone. Researching online comments could help health officials provide the type of information the parents are looking for and try to undo the myths concerning vaccination.
see all

Tämä tutkimus tarkastelee nettiartikkelin lukijakommentteja. Artikkeli käsittelee ihmisen papilloomavirusrokotetta, eli HPV-rokotetta. Tutkimuksessa käytetty artikkeli on julkaistu The New York Times:in Internetsivuilla. Artikkeli on julkastu 13. kesäkuuta 2013, otsikkonaan “HPV Vaccine Is Credited in Fall of Teenagers’ Infection Rate”. Artikkeli käsittelee HP-virustartuntojen vähenemistä teini-ikäisillä rokotusten aloittamisen myötä. Rokotukset herättävät keskustelua lukijakommentoijien keskuudessa. HPV-rokote on erityisen kiistanalainen siksi, koska se annetaan lapsille ja murrosikäisille ja HPV tarttuu seksuaalisessa kontaktissa. Tutkimuksessa pyrin selvittämään, millaisia diskursseja lukijakommentit loivat. Rokotekeskustelu vaikuttaa ihmisten yksityiseen päätöksentekoon. Rokotekeskustelun diskurssien ymmärtäminen on täten tärkeää myös laajemman ymmärryksen kannalta. Halusin nähdä millaisia argumentaatioita ja perusteluja kommentoijilla on rokottamisen puolesta tai rokottamista vastaan. Tutkimuskysymykseni oli: Millaisia diskursseja HPV-rokotteen kommentointi luo? Analysoin kommentteja, jotka olivat tyypillisä tai kuvaavia löydettyä diskurssia ajatellen. Halusin myös tuoda esiin kommentoijien välistä suhdetta. Lisäksi otin kantaa siihen, voiko kommentoijien ajatella muodostavan yhteisön. Tutkimuskohdettani lähestyin kriittisen diskurssianalyysin avulla (Fairclough, 2003, 2010). Lukijakommenteista löysin kolme päädiskurssia eli näkökulmaa: Ideaalinen vanhempi, yhteiskunnallinen diskurssi ja lääketieteellinen diskurssi. Ideaalinen vanhempi-diskurssi keskittyy kasvatusvalintoihin- ja kykyihin sekä taisteluun siitä, mikä tekee hyvän vanhemman. Yhteiskunnallinen diskurssi keskittyy rokottamisen yhteiskunnalliseen vaikutukseen, syihin rokotuspäätösten takana, lääkeyhtiöiden luotettavuteen ja kommentoijien kantaan artikkelia kohtaan. Lääketieteellisessä diskurssissa kommentoijat käyttävät lääketieteellistä sanastoa ja osoittavat jollain tavalla lääketieteellisen tietämyksensä. He käyttävät lääketieteellistä puhetapaa mielipiteidensä perustelemiseen ja kommenttien uskottavuutta vahvistamaan. Muitakin diskursseja olisi ollut mahdollista löytää, nämä kuitenkin olivat itselleni silmiinpistävimmät. Artikkelin lukijakommentoijat voitiin jakaa karkeasti kahteen ryhmään: Rokotevastustajiin ja rokotteen puoltajiin. Ryhmät kommentoivat toistensa kommentteja ja puolustivat yhteneväisiä näkökantoja oman ryhmänsä sisällä. Yhteiset arvot luovat yhteisöllisyyden tunnetta. Lukijakommenttien tapauksessa yhteisö muodostuu yleensä määräajaksi. Joko kommenttiketju suljetaan tai ajan kuluessa kommentointitiheys harvenee. Rokottaminen on yhteiskunnallisesti tärkeää ja se vaikuttaa jokaiseen. Lukijakommenttien tutkiminen voisi auttaa terveydenhuollon ammattilaisia välittämään sellaista tietoa, jota vanhemmat etsivät, kumoten näin rokottamiseen liittyviä myyttejä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Moilanen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.