University of Oulu

Ajatustoimintojen eroavaisuudet perinnöllisen skitsofrenian sairastumisriskin omaavilla adoptiolapsilla ja heidän verrokeillaan

Saved in:
Author: Korpi, Emmi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511242171
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Korpi, 2015
Publish Date: 2015-11-25
Thesis type: Other thesis
Tutor: Wahlberg, Karl-Erik
Reviewer: Wahlberg, Karl-Erik
Siira, Virva
Description:
Tutkimuksessani vertailtiin skitsofrenian sairastumisriskissä olevien ja heidän verrokkiadoptiolasten ajattelutoimintoja yksilö-Rorschachin testiin perustuvalla Friedmannin kehityksellisen tason asteikolla mitattuna. Tarkoituksenani oli selvittää, esiintyykö geneettisesti skitsofrenialle altistuneilla adoptiolapsilla vähemmän hyvin kehittynyttä ajattelua ja enemmän ajatushäiriöitä kuin verrokkiadoptiolapsilla, joilla ei ole todettu perinnöllistä alttiutta sairastua skitsofreniaan. Ajatushäiriöt ovat poikkeavia ajatusrakenteita, jotka ilmenevät esimerkiksi omituisena sanojen käyttönä. Ne assosioituvat skitsofreniaan ja ovat yliedustettuja skitsofreniaa sairastavien sukulaisilla. Poikkeavaa ajattelua voi esiintyä korkeassa skitsofrenian sairastumisriskissä olevilla lapsilla jo vuosia ennen sairauden puhkeamista. Ajatushäiriöiden taustalla on perinnöllisiä tekijöitä ja ympäristötekijöitä sekä näiden yhdysvaikutusta. Geneettiset tekijät eivät välttämättä suoraan altista skitsofreniaan sairastumiselle, vaan herkistävät ympäristön vaikutuksille. Ajatushäiriöiden ajatellaan liittyvän monien eri aivoalueiden poikkeavuuksiin ja häiriöihin niiden välisissä yhteyksissä. Niiden tyypillä ja vakavuudella voi olla merkitystä skitsofreniaan sairastumisen ennustamisessa. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, onko hyvin kehittyneen ajattelun esiintymisessä eroa vertailtavien ryhmien välillä ja ovatko ajatushäiriöt tai näiden tietyt muodot perinnöllisiä. Tutkimuksessani vertailtiin onko riski- ja verrokkiadoptiolasten ajattelutoiminnoissa eroavaisuutta Friedmanin kehityksellisen tason asteikolla mitattuna. Tutkielmassani käytin osaa professori Pekka Tienarin kokoamasta adoptiolapsiaineistosta, joka mahdollisti vertailun geneettisesti skitsofrenialle altistuneiden adoptiolasten (riskilasten) ja verrokkiadoptiolasten välillä. Aineistoni käsitti 258 adoptiolasta, 130 riski- ja 128 verrokkiadoptiolasta. Tilastollisissa analyyseissä käytettiin ristiintaulukointia ja logistista regressioanalyysia. Tehdyissä vertailuissa hyvin kehittynyttä ajattelua kuvaavien vastausten esiintymisessä ei tullut esille eroavaisuutta vertailtavien ryhmien välillä. Perinnöllisestä sairastumisriskistä huolimatta lapsen ajattelun on siis mahdollista kehittyä hyvään suuntaan. Ajatushäiriöitä kuvaavien vague-vastausten määrällä oli merkitsevä ero riski- ja verrokkiadoptiolasten välillä. Riskilapsilla esiintyi näitä vastauksia enemmän kuin verrokeilla. Vague-vastausten esiintyminen voi mahdollisesti kuvastaa ennakoivaa, perimään liittyvää haavoittuvuutta. Ympäristötekijöiden vaikutusta ei tässä tutkimuksessa arvioitu tarkemmin, joten se jää jatkotutkimusten varaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Emmi Korpi, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.