University of Oulu

Keski-Suomen granitoidikompleksin malmiviitteet Hiekkapohjan alueella

Saved in:
Author: Halonen, Sini1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Mining School, Geology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 10 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511242172
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Halonen, 2015
Publish Date: 2015-11-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hanski, Eero
Heilimo, Esa
Reviewer: Hanski, Eero
Ranta, Jukka-Pekka
Description:
Tutkielman tutkimuskohteena oli Keski-Suomen granitoidikompleksiin kuuluva Hiekkapohjan alue. Tarkoituksena oli kuvata malmimineraaleja sisältävien lohkareiden ja kalliopaljastumien kemiallinen koostumus, malmimineralogia sekä erityisesti hopean esiintyminen. Työssä pyrittiin selvittämään, ovatko lohkareet peräisin alueen paljastumista, ovatko ne peräisin samalta alueelta kuin muut alueen lohkareet ja ottaa kantaa mahdolliseen malminmuodostusprosessin luonteeseen. Lisäksi vertaillaan Hiekkapohjan aluetta hyvin tunnettuihin porfyyrityypin malmeihin. Hiekkapohjan alueella, noin 10 km Jyväskylästä pohjoiseen, on muutamia kooltaan pieniä mineralisaatioita ja useita mineralisoituneita lohkareita. Tärkein mineralisoitunut kohde on Riuttamäen esiintymä, jossa taloudellisten alkuaineiden keskiarvopitoisuudet ovat seuraavat: Cu 0,7 p.-%, Zn 230 ppm ja Ag 17 ppm. Alueelta löytyvien lohkareiden ja paljastumien kivilajisto on granitoidivaltaista sekä muuttunutta. Kemialliseen koostumukseen perustuvat muuttumisindeksit vaihtelevat muuttumattomasta voimakkaasti muuttuneeseen. Hiekkapohjan graniitti-intruusio on hyvin muuttunut ollen näin suotuisa ympäristö mineralisaatioprosessille. Mikroskoopilla ja mikroanalysaattoreilla tehdyissä tutkimuksissa näytteiden yleisimmäksi malmimineraaliksi havaittiin kuparikiisu. Muita päämalmimineraaleja ovat rikkikiisu, magneettikiisu, sinkkivälke ja arseenikiisu. Näytteissä on oksidimineraaleja, joista magnetiitti esiintyy osassa näytteitä päämalmimineraalina ja niistä löytyy myös sulfosuoloja, kuten gustaviittia, stefaniittia, volynskiittia ja matildiittia, jotka ovat tyypillisiä mineraaleja porfyyrisille Cu-, Cu-Mo-, Cu-Mo-Au- ja Sn-Ag-esiintymille. Osassa näytteistä on merkkejä kahdesta hydrotermisestä fluidipulssista, josta nuoremmassa on korkeampi lämpötila. Alueella on mahdollisesti toiminut monivaiheinen hydroterminen mineralisaatioprosessi, joka todennäköisesti liittyy samaan prosessiin kuin alueella sijaitsevan aeromagneettisen minimin synty. Tämä prosessi on mahdollisesti geneettisesti yhteydessä alueen nuorimpiin granitoidisiin intruusioihin. Porfyyrimalmityyppiä tukevia piirteitä Hiekkapohjan näytteiden malmiviitteissä on muuttuminen, malmimineralogia ja granitoidit isäntäkivenä. Pääasiassa lohkareista koostuvan aineiston vajavaisuuden takia ei voida kuitenkaan tehdä vakuuttavia päätelmiä alueella toimineesta mineralisaatioprosessista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sini Halonen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.