University of Oulu

Syntymäkohortti 1966 OARSI-nivelrikkoluokituksen toistettavuus

Saved in:
Author: Yliklaavu, Seppo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511262178
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Yliklaavu, 2015
Publish Date: 2015-12-01
Thesis type: Other thesis
Tutor: Niinimäki, Jaakko
Reviewer: Niinimäki, Jaakko
Lehenkari, Petri
Description:
Nivelrikko on merkittävä ja yleisin niveliin kohdistuva sairaus, jonka tarkkaa etiologiaa ei kuitenkaan tunneta. Nivelrikon aiheuttamia tyypillisiä muutoksia ovat nivelruston rappeutuminen, nivelvälin kaventuminen, nivelen kipeytyminen ja potilaan toimintakyvyn lasku. Nivelrikon diagnostiikassa natiiviröntgenkuvilla on keskeinen asema ja nivelrikon aiheuttamille muutoksille on kehitetty erilaisia radiologisia luokitusmenetelmiä. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida OARSI-luokitusjärjestelmän kohdalla tutkijoiden välistä että sisäistä toistettavuutta keskittyen polvinivelen muutosten luokitteluun. Tutkimuksen aineistona toimi osaotos Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966:sta. Tutkijoina toimi kaksi lääketieteen opiskelijaa, jotka luokittelivat noin 1900 polvea arvioiden osteofyyttimuodostusta sekä nivelraon kaventumaa OARSI-järjestelmään perustuen. Luokittelutuloksista laskettiin erilaisia toistettavuuden tilastollisia mittareita, joista yleisesti käytetyimpiä on kappa-arvo. Tutkijoiden välinen toistettavuus vaihteli huonosta kohtalaiseen riippuen mitattiinko yksittäisiä luokiteltavia tekijöitä, OARSI-kriteereitä vai lopullista diagnoosia ja saadut kappa-arvot vaihtelivat välillä 0.084–0.61. Tutkijoiden sisäinen toistettavuus oli parempi ja saadut kappa-arvot vaihtelivat tutkijakohtaisesti välillä 0.25–1.0 sekä 0.0–1.0 ollen jälkimmäisellä tutkijalla kuitenkin keskimäärin korkeampia. Tutkijoiden tavassa käyttää eri luokitusarvoja havaittiin myös eroavaisuutta erityisesti osteofyyttiluokituksen tapauksessa. Tutkimuksessa saadut tulokset vahvistavat jo aikaisemmissa tutkimuksissa osoitettua, että radiologisen luokitusjärjestelmän toistettavuuden arviointi on riippuvaista käytetystä luokitusjärjestelmästä, käytetystä aineistosta sekä itse tutkijoista. Siten eri tutkimusten tuloksiin täytyy suhtautua varauksella ottaen huomioon edellä mainitut tekijät. Joissakin tapauksissa on syytä myös ymmärtää käytettyjen tilastollisten mittareiden kuten kappa-arvon käyttäytymisen riippuvuus muuttujien jakautumisesta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Seppo Yliklaavu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.