University of Oulu

Vallisaaren historiapolku

Saved in:
Author: Laine, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 61.1 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511282182
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Laine, 2015
Publish Date: 2015-11-30
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Mahlamäki, Rainer
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Kjisik, Hennu
Nykänen, Kari
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Pihlajaniemi, Janne
Description:
Diplomityöni on historiapolku -niminen näyttelysuunnitelma Vallisaareen. Se koostuu varsinaisen suunnitelman lisäksi suunnitelmaa tukevasta tutkielmaosuudesta. Tutkielmaosuus painottuu historiaan ja sen tarkoituksena on ainoastaan antaa viitekehys ja pohja suunnitteluosuudelle. Vallisaari on vanha linnoitussaari Helsingin edustalla, Suomenlinnan ja Santahaminan välissä. Se on pohjois-eteläsuunnassa noin kilometrin pituinen. Vallisaarta ovat linnoittaneet niin Ruotsi-Suomen, Venäjän kuin Suomenkin armeijat, sillä se on ollut tärkeä osa Suomenlinnan linnoitusjärjestelmää. Sotilaallisesta käyttötarkoituksestaan johtuen se on ollut siviileiltä suljettu vuoteen 2016 saakka, jolloin se avataan yleisölle. Historiapolkua suunnitellessani olen käyttänyt näyttelyarkkitehtuurin keinoja luodessani polulle dramaturgian. Se perustuu Vallisaaren historian, säilyneen rakennusperinnön ja säilyneiden tarinoiden varaan. Näiden tietojen pohjalta olen jakanut saaren teema-alueisiin, joiden läpi polku kulkee. Kunkin alueen teeman olen nostanut esille suunnittelemillani installaatioilla, jotka kertovat saaren tarinaa arkkitehtuurin keinoin. Installaatiot ovat pääosin valkoiseksi maalatusta metallista tehtyjä tilaveistoksia, joten ne erottuvat saarella jo olemassa olevista rakenteista värinsä ja materiaalinsa puolesta. Historiapolun opastus on itsessään yksi näyttelyn installaatioista. Suunnitelmaosuus jakautuu kolmeen tasoon: yleissuunnitelmaan ja näyttelykäsikirjoitukseen, katalogiin ja detaljisuunnitelmiin. Yleissuunnitelma ja näyttelykäsikirjoitus antavat kokonaiskuvan näyttelystä ja sen opastuksesta. Katalogi syventää seitsemää käsikirjoituksesta valitsemaani kohtaa visuaalisesti ja perustelee näiden installaatioiden taustat. Detaljisuunnitelmat esittelevät varsinaiset piirustukset kolmesta katalogin kohdasta. Olen suunnitellut näyttelyn rakenteet sellaisiksi, että näyttely olisi mahdollista toteuttaa myös väliaikaisena. Työtä tehdessäni olen etsinyt vastauksia kahteen kysymykseen. Miten voisin kertoa Vallisaaren vaiherikkaasta menneisyydestä saarella vierailijalle elämyksellisesti erilaisten tilakokemusten avulla ja miten ihminen voi tunteidensa ja kokemustensa kautta ymmärtää paitsi mennyttä, niin myös nähdä itsensä menneen ajan jatkumona? Hyvä näyttely haastaa katsojan pohtimaan itse näkemäänsä. Installaatioita suunnitellessani olen pyrkinyt lopputulokseen, jossa näyttelyvieras ei kiinnittäisi huomiota installaatioihin objekteina vaan näkisi niiden avulla ympäristönsä uudesta näkökulmasta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Laine, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.