University of Oulu

Laihian keskuskoulun alakoulu

Saved in:
Author: Vänttilä, Jaakko1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201511282183
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Vänttilä, 2015
Publish Date: 2015-11-30
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Kjisik, Hennu
Nykänen, Kari
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Description:
Tämä diplomityön esittelee Laihian keskuskoulun alakoulun uudisrakennuksen rakennussuunnitelman, joka on tehty Laihian kunnan antaman toimeksiannon pohjalta. Tyypiltään opinnäytetyö on kuvallinen suunnitelmapainotteinen työ. Uusi alakoulu rakennetaan vanhan alakoulurakennuksen takana olevalle viheralueelle osoitteeseen Länsitie 62, Laihia. Rakennus on 2293 m²:n laajuinen, ja sitä tulee käyttämään 9–10 perusopetusryhmää, erityisopetus, musiikin opetus sekä kaksi vakituista esikouluryhmää ja yksi vuoroesikouluryhmä. Rakennuksen päämuoto on koillinen–lounassuuntainen L. Tämä maksimoi koululaisten turvallisen kulun kouluun sekä luo etelään suuntautuvan välituntipihan. Kattomuoto on idänpuoleisesta nurkasta länttä kohti laskeva pulpettikatto. Rakennus on pääosin kaksikerroksinen, ja se on korkeudeltaan sovitettu viereisiin rakennuksiin. Rakennuksen suorakaiteen muotoa seurailevien neljän ulkosivun julkisivu on verhoiltu valkoisella tiilellä ja sisäpihan puoleiset seinät pystysuuntaisella kuultokäsitellyllä ulkoverhouspaneelilla. Rakennuksen jokaisella neljällä sivulla on julkisivun katkaiseva pystysuuntainen lasiseinäosuus. Julkisivujen aukotus on toteutettu neliön muotoisilla erikokoisilla ikkunoilla, jotka on sijoitettu vapaasti rytmittäen julkisivuun. Rakennuksen katto on hopeanharmaa konesaumattu peltikatto, ja räystäät on minimoitu. Rakennuksen tilakonseptin perustan muodostavat toisaalta yhteinen korkea keskeistila ja siihen liittyvät rakennusmassan halkaisevat kaksi ”viiltoa” ja toisaalta päätoimintojen sijoittelu eri puolille rakennusta. Korkean pääsisäänkäyntiaulan kautta kuljetaan neljään opetustilakokonaisuuteen. Ne ovat muunneltavia niin, että koulussa voi toimia maksimissaan 14 alakoulun perusopetusryhmää omissa tiloissaan. Kussakin opetustilakokonaisuudessa on yksi kiinteä kalusteseinä ja ikkunalliset ulkoseinät sekä käynti aulaan tai käytävään. Esiopetuksen tilat sijaitsevat rakennuksen yksikerroksisessa länsipäädyssä. Alakoulun yhteiset tilat, ruokailu- ja musiikkitila, sijaitsevat rakennuksen keskellä sisäpihan puoleisella seinustalla ja ovat kahden kerroksen korkuisia tiloja. Musiikkitila voidaan avata ruokailutilaan avaamalla jakoseinä — näin saadaan yksi yhtenäinen iso tila vaikkapa juhlien järjestämistä varten.
see all

The thesis presents the new building construction plan of the Central Primary School of Laihia, which have been done on the basis of the order given by the municipality of Laihia. Type of the thesis is illustrated design project. The new primary school will be built behind the old primary school building to a park area at Länsitie 62, Laihia. The building is 2293 m² wide, and will be used by 9 to 10 primary school groups, special education, music education, as well as three pre-school groups. The main form of the building is a northeast to southwest direction L. This maximizes childrenss’ safe passage to school and creates a courtyard facing south. The roof shape is a east to west descending shed roof. The building is mainly a two-storey one and is adapted in height to the adjacent buildings. The four outer side façades is clad in white brick and courtyard side walls in wooden vertical cladding. Each of the four sides of the building has got a vertical glass wall portion. Facades openings have been implemented with different size square-shaped windows, which have been positioned freely. The building roof is grey machine- seamed metal roof, the eaves are minimized. The basis of building’s space concept lays on the one hand on the high main central space and related building mass splits — “cuts” and on the other hand on the placement of main buiding functions to the different parts of the building. Users access the four main education spaces through the high main entrance lobby. The education spaces are modifiable, so that the school can host maximum of 14 primary education groups each in their own classrooms. Each of the classroom has a permanent wall with teaching facilities as well as an exterior wall with windows. Preschool facilities are located in single-storey part of the building at the west end. School common facilities, dining and music room, are located in the middle of the building facing the courtyard — they are two-storey high open spaces. Music classroom can be combined with the dining space — this single large space can be used, say, for the organization of celebrations.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jaakko Vänttilä, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.