University of Oulu

Yhtiöittäminen kuntatalouden tasapainottamiskeinona : case Kuhmon kaupungin kiinteistöpalvelut

Saved in:
Author: Ylönen, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201512032207
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Ylönen, 2015
Publish Date: 2015-12-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvinen, Janne
Reviewer: Järvinen, Janne
Kantola, Hannele
Description:
Tutkielman tavoitteena on selvittää kunnan toimintojen yhtiöittämisen vaikutus kunnan tilikauden tulokseen. Tarkastelun lähtökohtana on kuntalain 2§:ssä määritelty kunnan talouden tasapainottamisvaatimus taseeseen kertyneen alijäämän kattamiseksi. Esimerkkitapauksena seurattiin Kuhmon kaupungin kiinteistönhallintapalvelujen yhtiöittämisen valmisteluvaihetta. Valmisteluvaiheen tutkimusaineistona olivat Kuhmon kaupunginhallituksen pöytäkirjat liitteineen. Kirjallisuuslähteiden avulla tutkittiin yhtiöittämisen vaikutuksia kunnan tulokseen myös kunnallisen päätöksenteon, omistajaohjauksen ja kuntalaisten saamien palvelujen laadun näkökulmasta. Yhtiöittämisen vaikutukset kunnan tulokseen voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia. Tulokseen vaikuttavat yhtiöitetyn toiminnan luonne, kunnan edustajien liiketoimintaosaamisen ja rahoitusosaamisen taso, omistajaohjauksen onnistuminen, toimintaympäristö sekä markkinoilla vallitsevat kilpailuasetelmat ja kuntien toiminnalle asetetut kilpailuneutraliteettivaatimukset. Kertaluonteista ja merkittävää tuottoa voidaan kunnan tulokseen kirjata yhtiöittämisen yhteydessä kunnalta yhtiölle siirtyvän omaisuuden tasearvojen arvostuskirjausten kautta. Pitkäaikaista hyötyä voidaan saavuttaa toiminnan tehostamisella, mikä voidaan toteuttaa myös ilman yhtiöittämistä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Satu Ylönen, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.