University of Oulu

Opetuspelejä valmistavan yrityksen liiketoimintamalli asiakassegmenttien, arvolupausten ja avainkumppaneiden näkökulmasta : tapaustutkimus

Saved in:
Author: Vainionpää, Markus1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201512032216
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Vainionpää, 2015
Publish Date: 2015-12-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puhakka, Vesa
Kauppinen, Antti
Reviewer: Puhakka, Vesa
Kauppinen, Antti
Description:
Tämä opinnäytetyö tutki opetuspelejä valmistavan yrityksen liiketoimintamallia. Liiketoimintamalleja on tutkittu mobiilipelialalla, mutta ei opetuspelikontekstissa. Opetuspeleissä on kuitenkin löytymässä valtava liiketoimintapotentiaali, joka tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa ennestään. Liiketoimintamalleja on tutkittu laajasti, mutta tähän tutkimukseen valittiin Alexander Osterwalderin yhdeksänportainen liiketoimintamallikonsepti. Tämän konseptin osa-alueet sopivat hyvin tutkimaan kaikkia mobiilipelejä valmistavan yrityksen avaintoimintoja. Aineisto koostui yhden opetuspelejä valmistavan yrityksen puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, jonka tueksi on etsitty tietoa myös toisesta yrityksestä sen kotisivujen kautta. Nämä tiedot yhdessä muodostivat riittävän aineiston opetuspelejä valmistavan yrityksen liiketoimintamallin muodostamiseksi. Keskeisinä tutkimustuloksina aineistosta nousi esiin erityisesti asiakassegmenttien, arvolupausten ja avainkumppaneiden kategoriat. Näiden osa-alueiden tuloksissa painottui opetuspelejä valmistavan yrityksen vahvuudet tulovirtojen synnyttämisessä. Näiden osa-alueiden kautta on myös mahdollisuus päästä sellaisille markkinoille, joita viihteellisiä mobiilipelejä valmistavat yritykset eivät välttämättä saavuta lainkaan. Tämän opinnäytetyön propositiona oli, että suuri osa mobiilipelejä tekevistä yrityksistä toimivat samojen liiketoimintamallin rakennuspalasten pohjalta. Kuitenkin oli löydettävissä osa-alueita, missä opetuspelejä valmistavat yritykset erottautuvat muista viihteellisiä pelejä valmistavista yrityksistä. Syy siihen miksi yksittäistapaustutkimus tehtiin, oli teorian rakentaminen, koska tällä spesifillä tutkimuskohteella ei ole suoranaista tutkimusta olemassa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Markus Vainionpää, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.